Velkommen til en ny og moderne Mile gjenvinningsstasjon

Nå er det enklere, bedre og mer effektivt å levere avfall på Mile. Stasjonen har mye større kapasitet, god plass inne på området, et helt nytt ombruksbygg og nytt mottak for EE-avfall og farlig avfall.

I ombruksbygget kan du levere inn brukbare ting i stedet for å kaste det, og ser du noe fint du har lyst på, kan du ta det med seg helt gratis. Mottaket for EE-avfall og farlig avfall sikrer at vi håndterer dette på en trygg og miljøvennlig måte.

Inngangsbevis-RfD-02793- Foto_Katrine__Lunke
Velkommen til en ny og moderne Mile gjenvinningsstasjon!

Mindre kø

Bedre plass på stasjonen betyr mindre kø, støy og sjenanse for nærmiljøet, og en smidigere brukeropplevelse for innbyggere og næringsdrivende som bruker stasjonen.

Gå tørrskodd

Du trenger ikke lenger tenke på snø, slaps og regn. Med de nye takoverbyggene kan du gå tørrskodd fra bilen til der avfallet skal sorteres. I tillegg er det bygget tak over vekt og automat ved inn- og utkjøring.

Dette bidrar også til bedre gjenvinning og renere råvarer fordi det som leveres inn holder seg tørt selv på regnfylte dager.

Mile gjenvinningsstasjon, rampe
Det er tak over store deler av området, og over vekt og automat ved inn- og utkjøring.

Velkommen til gamle og nye besøkende

Mile har lenge vært RfDs mest besøkte gjenvinningsstasjon. I ombyggingsperioden har mange innbyggere benyttet seg av de andre stasjonene i regionen. Nå som Mile åpner med full kapasitet og er rustet for økt pågang i tiden fremover, ønsker vi alle hjertelig velkommen tilbake!

Åpningstider finner du her.

Driftsleder, Mile
Driftsleder Cecilia Bush ønsker velkommen til gamle og nye besøkende!

Fakta om Mile gjenvinningsstasjon:

  • I løpet av 2020 hadde Mile 133 852 besøkende, og var den mest besøkte gjenvinningsstasjonen i Drammensområdet. Den oppgraderte stasjonen er rustet for økt pågang i tiden fremover.
  • Besøkende vil oppleve bedre trafikkflyt, en mer oversiktlig stasjon, og god plass inne på området.
  • Vi åpner et helt nytt ombruksbygg. Her tar vi godt vare på de fine tingene som leveres inn slik at de kan få nytt liv hos noen andre.
  • Vi åpner et nytt mottak for EE-avfall og farlig avfall som sikrer at vi håndterer dette på en tryggere og mer miljøvennlig måte.
  • Våre ansatte på gjenvinningsstasjonen vil få bedre arbeidsmiljø, med blant annet nytt administrasjonsbygg med garderober, spiserom og møte- og undervisningsrom.
  • Alle de nye bygningene er energieffektive, funksjonelle og mer miljøvennlige.
  • Vi har bygget tak over store deler av området, og over vekt og automat ved inn- og utkjøring.