Appen Min renovasjon krever et nytt adressesøk

De aller fleste av landets kommuner får nye kommunenummer, enten som et resultat av sammenslåinger eller etablering av de nye regionene. På grunn av disse endringene må du legge inn adressen din på nytt i Min renovasjon. Slik gjør du det. 

Bestill papirversjon av sorteringsguiden

Her kan du bestille en brosjyre med en enkel oversikt om hvordan avfallet skal sorteres. Sorteringsguiden blir sendt til deg kostnadsfritt. 

Last ned sorteringsguiden 

Last ned en enkel sorteringsoversikt på norsk og engelsk

Sorteringsguide på papir

Beskrivelse