Bestill papirversjon av sorteringsguiden

Her kan du bestille en brosjyre om hvordan avfallet skal sorteres. Sorteringsguiden blir sendt til deg kostnadsfritt. 

Sorteringsguide på papir

Beskrivelse