RfDs tiltak under utbruddet av koronavirus

Renovasjon er en samfunnskritisk tjeneste som skal utføres uten opphold. RfD har allerede iverksatt tiltak for å opprettholde tilbudet, og har en plan for ytterligere tiltak dersom situasjonen utvikler seg. Gjenvinningsstasjonene er åpne, men vi oppfordrer alle til å utsette besøket til senere. Avfallshentingen går som normalt. Les mer.

Bestill papirversjon av sorteringsguiden

Her kan du bestille en brosjyre med en enkel oversikt om hvordan avfallet skal sorteres. Sorteringsguiden blir sendt til deg kostnadsfritt. 

Last ned sorteringsguiden 

Last ned en enkel sorteringsoversikt på norsk og engelsk

Sorteringsguide på papir

Beskrivelse