Renovasjonsbilene står

Det er snøkaos i trafikken. Grunnet utfordrende kjøreforhold og svært dårlig fremkommelighet har vi innstilt henting av avfall i dag, tirsdag 16. januar.  Renovasjonsbilene vil være på veien igjen straks det er forsvarlig å kjøre, men sikkerheten må gå foran. Vi beklager ulempen dette medfører og vil hente avfallet så fort det lar seg gjøre.

Bestill papirversjon av sorteringsguiden

Her kan du bestille en brosjyre om hvordan avfallet skal sorteres. Sorteringsguiden blir sendt til deg kostnadsfritt. 

Sorteringsguide på papir

Beskrivelse