Takk for at du måker og strør rundt beholderne!

Vinterføret kan gjøre jobben til renovatørene ekstra utfordrende. Rydd vei for renovatørene slik at de kan komme frem på en trygg og sikker måte.  Les mer.

Bestill papirversjon av sorteringsguiden

Her kan du bestille en brosjyre med en enkel oversikt om hvordan avfallet skal sorteres. Sorteringsguiden blir sendt til deg kostnadsfritt. 

Last ned sorteringsguiden 

Last ned en enkel sorteringsoversikt på norsk og engelsk

Sorteringsguide på papir

Beskrivelse