Oppdatert: 11.01.2024

Bestill eller last ned vår sorteringsguide

Her kan du bestille eller laste ned en brosjyre med en enkel oversikt om hvordan avfallet skal sorteres.

Sorteringsguiden blir sendt til deg kostnadsfritt. 

Last ned sorteringsguiden 

Last ned en enkel sorteringsoversikt på norsk og engelsk

Last ned sorteringsguiden på ukrainsk

Last ned en enkel sorteringsoversikt på ukrainsk

Sorteringsguide.jpg

 

Sorteringsguide på papir

Beskrivelse