Oppdatert: 06.09.2023

Plastemballasje

Plastemballasje er den plasten som matvarer og andre produkter er pakket inn i. Den viktigste oppgaven til plastemballasjen er å beskytte varen, så den kommer seg helskinnet fra produsenten til handlenettene og hjemmene våre.

Produkter i plast sorteres ikke sammen med plastemballasje.

Slik gjør du det

 1. Plastemballasje er klar for sortering når den er tom for rester. En tom påleggspakke for eksempel, er klar for sortering når den er tom for påleggsrester. Et rømmebeger skylles før det sorteres.
 2. Skyll emballasjen i kaldt vann og hjelp til med oppvaskbørsten hvis det er nødvendig. Flasker kan fylles med vann og ristes.
 3. Rist emballasjen drypptørr, eller la den tørke litt. Mye vann med emballasjen kan gjøre at det danner seg mugg, i tillegg til at unødvendig mye vann må transporteres.
 4. Sortér.
Plastavfall_RfD_00091_1080.jpg
Skyll emballasjen i kaldt vann og hjelp til med oppvaskbørsten hvis det er nødvendig.

Trenger du sekker til plastemballasje?

Knyt en sekk på håndtaket til beholderen for papiravfall. Renovatøren vil legge igjen en rull med sekker neste gang plast- og papiravfallet hentes hos deg. Hvis dere er 6 eller flere husstander som deler beholdere, bestiller dere samlet hos RfD.

Ja takk

 • Plastflasker og plastkanner
 • Plastfolie
 • Plastposer
 • Plastbegre og plastbokser
 • Blomsterpotter og -brett i plast
 • Plastbrett for matvarer, f.eks kylling, kjøttdeig o.l
 • Plastemballasje rundt produkter

Nei takk

 • Skitten plastemballasje
 • Plastleker
 • Isopor
 • Vednett, juletrenett og stroppebånd
 • Plastemballasje som har inneholdt farlig avfall
 • Plast som ikke er emballasje, som f.eks hageslanger, presenninger, skumgummi, badebasseng, vaskebaljer og hagemøbler er restavfall.

Dette lurer mange på:

Hva gjør jeg med sammensatt emballasje?

Emballasje som er satt sammen av ulike materialer, som plast og papir eller plast og aluminium, kan ikke gjenvinnes sammen med plastemballasjen. Er det enkelt å skille materialene fra hverandre, for eksempel papiret og plasten fra en brødpose, kan du sortere papiret og plasten hver for seg. Er det vanskelig å skille materialene fra hverandre, for eksempel en chipspose, kaster du emballasjen i restavfallet.

Hva med plastemballasje det er vanskelig å få tom for rester?

Noe plastemballasje kan det være vanskelig å få tom for rester, for eksempel posen med marinerte kyllingklubber. Får du ikke bort restene med kaldt vann og en sveip med oppvaskbørsten er det best å kaste emballasjen i restavfallet.

Hvorfor skal emballasjen være tom for rester når jeg sorterer den?

Rester og matsøl skaper fukt, mugg og bakterier, som ødelegger for gjenvinningen av plastemballasje og gir dårlige arbeidsforhold for de som jobber med gjenvinningen.

Skal etiketter og papir på plastemballasjen tas bort?

Fjern papir som det er lett å ta av, for eksempel papiret rundt kjøttpakken. Dersom det er mye papir på plasten, er det en risiko for at maskinene på gjenvinningsanlegget leser emballasjen som papir, og avviser produktet i sorteringsprosessen. Etiketter som er klistret på emballasjen kan du la sitte på.

Hva skjer med plasten?

Plastemballasjen presses sammen og fraktes med tog til store sorteringsanlegg i Sverige. Slike anlegg finnes ikke i Norge. Selv med lang frakt gir gjenvinning av plast en positiv miljøeffekt. 

På sorteringsanlegget blir plasten vasket, og sortert i forskjellige plasttyper. Plasttypene har ulike smeltepunkt og ulike egenskaper og kan derfor ikke gjenvinnes blandet. Plasttypene kvernes, smeltes ned og omformes til små pellets. Dette selges videre til fabrikker som bruker det i produksjon av nye plastprodukter. 

Plastemballasjen kan gjenvinnes til mange nyttige ting som takrenner, bæreposer, bildeler, stoler, blomsterpotter, fleecegensere og avfallsbeholdere. Når disse produktene har gjort nytten sin, kan de gjenvinnes på nytt.

Hvorfor skal du sortere plast?

Plastemballasjen du sorterer erstatter dyrebare naturressurser. For hver kilo plast som gjenvinnes, sparer vi 2 kilo olje og 1 kilo CO2. I tillegg sparer vi energi ved materialgjenvinning av plast, hele 13,2 kwh per innsamlet kilo plastemballasje. Takk for at du kildesortere


Hva skjer med avfallet?

Avfallet som du kildesorterer kan gjenvinnes og brukes som råstoff i produksjon av nye produkter. Takk for at du kildesorterer!

Sortering hjemme

Restavfall er det som blir igjen når du har sortert ut alt som kan gjenvinnes. Restavfall som skitten emballasje, bleier, aske og hundeposer kastes i bærepose og legges i beholderen for restavfall.

Innsamling

Renovatøren henter restavfallet hjemme hos deg. Restavfallet sendes til et forbrenningsanlegg som produserer energi. 

Gjenvinningsprosessen

På forbrenningsanlegget kontrolleres restavfallet og det som kan gjenvinnes sorteres ut. Deretter blir restavfallet brent og omdannet til energi.

Blir til noe nytt

Energien fra restavfallet brukes til mange ulike ting, som fjernvarme til hus og i industriell produksjon. Ved å erstatte fossilt brennstoff med energi hentet fra restavfall, reduseres utslipp av CO2 og bruk av ikke fornybare energikilder. Kildesortering nytter!

Sortering hjemme

Plastflasker uten pant, plastkorker, plastfolie, rømmebegre, plastkanner, plastposer, påleggspakker, druebegre, ketchupflasker og kaffeposer er plastemballasje. Plastemballasjen skylles i kaldt vann og kastes i plastsekken eller i beholderen for plastemballasje.

Innsamling

Renovatøren henter den sorterte plastemballasjen hjemme hos deg. Emballasjen blir presset og fraktet med tog til sorteringsanlegg i Sverige og Tyskland for å gjenvinnes til nye produkter av plast.

Gjenvinningsprosessen

Plastemballasjen sorteres i ulike plasttyper. Etter sortering vaskes, kvernes og tørkes de rene plasttypene. Plastemballasjen blir smeltet ned og omformet til granulater, som inngår i produksjon av nye plastprodukter.

Blir til noe nytt

Plastemballasjen kan gjenvinnes til mange nyttige ting, som bæreposer, plastkanner, blomsterpotter og søppelbøtter. For hver kilo plast som gjenvinnes, sparer vi 2 kilo olje og 1 kilo CO2. Kildesortering nytter!

Sortering hjemme

Matrester, kaffefiltre, teposer, fruktskall, grønnsaksrester og eggeskall er matavfall. Matavfallet sorteres i egne poser for matavfall. Husk å fjerne all emballasje først!

Innsamling

Renovatøren henter matavfallet hjemme hos deg. Matavfallet blir fraktet til behandlingsanlegget “Den magiske fabrikken “ i Tønsberg for å gjenvinnes til biogass og biogjødsel.

Gjenvinningsprosessen

På biogassfabrikken blir matavfallet kvernet, tilsatt husdyrgjødsel (som inneholder fuktighet) og satt til å gjære i lukkede tanker. Etter tre til fire uker har matavfallet blitt til biogass og biogjødsel.

Blir til noe nytt

På biogassfabrikken lager vi to ting av matavfallet: biogass og biogjødsel. Biogassen blir til et miljøvennlig drivstoff for busser, renovasjonsbiler og taxier. Biogjødselen er svært næringsrik og brukes i landbruket. Kildesortering nytter!

Sortering hjemme

Glassflasker, syltetøyglass, leverposteibokser og aluminiumsfolie er glass- og metallemballasje. Emballasjen skylles, tørkes og kastes i beholderen for glass- og metallemballasje. Den skal ikke pakkes i bærepose.

Innsamling

Renovatøren henter glass- og metallemballasje hjemme hos deg. Emballasjen hentes hver åttende uke. Den fraktes til en fabrikk i Fredrikstad for sortering og gjenvinning.

Gjenvinningsprosessen

På fabrikken sorteres glass og metall hver for seg. Glasset blir optisk sortert i ulike farger. Metallet blir sortert i ulike metaller, for eksempel sorteres stål og aluminium hver for seg, blant annet ved hjelp av en kraftig magnet.

Blir til noe nytt

Glass og metall gjenvinnes til nye ting av glass og metall, som syltetøyglass, hermetikkbokser og stekepanner. I tillegg kan glass gjenvinnes til isolasjon til hus og isolerende materiale til veibygging og byggeblokker. Metall kan bli til både spiker, sykkeldeler og hageredskap. Glass og metall kan gjenvinnes nærmest i det uendelige. Kildesortering nytter!

Sortering hjemme

Aviser, ukeblader, reklame, papiremballasje, konvolutter, papp og drikkekartonger er papiravfall. Drikkekartonger skylles i kaldt vann og pappesker og kartonger presses flate, før de kastes i beholderen for papp og papir. Papp og papir skal ikke pakkes i bærepose.

Innsamling

Renovatøren henter papp og papir hjemme hos deg, før det fraktes til papirfabrikken.

Gjenvinningsprosessen

På fabrikken sorteres, kuttes og bløtlegges papiret. Plastbelegg, korker, aluminium og trykksverte fjernes. Papirmassen tørkes og rulles opp på store ruller, før den sendes ut på papirmarkedet som ny råvare.

Blir til noe nytt

Gjenvunnet papir er råstoff for nye papirprodukter som aviser, skrivepapir, tegneblokker, toalettpapir og pizzaesker. Ved å gjenvinne papir sparer vi skog og reduserer behovet for energi til papirproduksjon. Kildesortering nytter!