Oppdatert: 06.09.2023

Papiravfall

Papp, papir og kartong er alle typer papirprodukter fra aviser og melkekartong til pizzaesker og flyttekasser. Brett det sammen, så tar det minst mulig plass i beholderen. Har du større mengder papp, papir, og kartong, kan dette leveres på gjenvinningsstasjon.

 1. Skyll drikkekartonger i kaldt vann. Du trenger ikke å fjerne plastkorkene.
 2. Gjør pappesker og kartonger så flate som mulig.
 3. Skal ikke pakkes i bærepose.
bilde_1541-800x533.jpeg
Foto: LOOP

Ja takk

 • Papp og papir
 • Bølgepapp
 • Aviser og magasiner
 • Reklame
 • Pizzaesker
 • Konvolutter
 • Drikkekartonger (også de med kork og aluminiumsbelegg)
 • Gråpapir

Nei takk

 • Glanset julepapir og gavepapir
 • Papir, papp og kartong med matrester
 • Tilgriset servietter og tørkepapir
 • Vått papir
 • Engangsservice

Dette lurer mange på:

Hva gjør jeg med spiralhefter? 

Fjern metallet fra papiret før du sorterer. Spiralen kaster du i restavfallet eller leverer som metall på gjenvinningsstasjon

Hvordan sorterer jeg brød- og bolleposer? 

Posene er klar til sortering når de er tomme for rester. Brødposer som bare består av papir sorteres som papir. Brødposer som bare består av plast sorteres som plastemballasje. Brødposer med både papir og plast kastes i restavfallet. Om du ønsker, kan du skille papir og plast fra hverandre og sortere disse i papir og plast hver for seg, da bidrar du til at disse ressursene også blir gjenvunnet. Det samme gjelder for eksempel bolle- og sopposer.

Hva gjør jeg med tilgriset eller vått papir?

Tilgriset og vått papir kaster du i restavfallet.

Vått papir reduserer papirkvaliteten og skaper problemer i gjenvinningen. Jo lenger papiret er våt, jo mer slites papirfibrene ut og gir risiko for bakterieoppblomstring. 

Hva gjør jeg med vinduskonvolutter? 

Konvolutter med plastvinduer sorteres som papir. Skill gjerne plasten fra papiret og sorter hver for seg. Da kan både plast og papir bli gjenvunnet, og det vil gjøre gjenvinningsprosessen enklere.

Hva gjør jeg med kvitteringer?

Papiret i kvitteringer er varmebehandlet og inneholder lite papirfiber. Det egner seg derfor ikke for materialgjenvinning. Kvitteringer kaster du i restavfallet.

Hva skjer med papiret?

På papirfabrikken blir papiret revet opp i små biter og blandet med vann slik at det blir en grøtaktig masse. Plastbelegg, korker og aluminium blir fjernet. Deretter blir trykksverten fjernet. Den massen som blir igjen, tørkes, presses og rulles opp på store ruller. Dette kalles “de-ink” prosess (altså “uten blekk”). og rullene sendes ut på papirmarkedet som ny råvare. Papirmassen blir til råstoff for nye papirprodukter som skrivepapir, tegneblokker, toalettpapir og pizzaesker.

Hvorfor skal du sortere papir?

Ved å gjenvinne papir sparer vi både skog, og reduserer behovet for energi til papirproduksjon. Ved bruk av returpapir er trefibrene allerede separert og det brukes derfor mindre energi for å produsere papir fra returpapir enn fra tømmer. Trefibrene kan brukes om igjen 6-8 ganger før de blir utslitt. I tillegg sparer vi 14 trær per tonn gjenvunnet papir.

LOOP_returkartonglotteriet_kartong
Skyll, brett, stapp! Foto: LOOP

Returkartonglotteriet

Skyll, brett og merk med navn og telefonnummer, kanskje blir det du som vinner neste gang? Alle kan delta og vinne i returkartonglotteriet - privatpersoner eller organisasjoner, skoler, barnehager, idrettslag og lignende. 

Du kan delta på to måter: 

 • Hver enkelt kartong er et lodd. Skyll kartongen, press den flat og skriv navn og telefonnummer på den du vil skal vinne. Da er du  med i trekningene om 10 000 kr.
 • For å vinne 100 000 kr må du skylle, brette og stappe minst seks drikkekartonger i en syvende til en kubbe. Korker og lokk kan henge utenfor. Skriv navn og telefonnummer på kubben. 

Det er Grønt Punkt Norge som står for innsamlingsordningen for drikkekartong og står dermed også bak lotteriet. Les mer om lotteriet.


Hva skjer med avfallet?

Avfallet som du kildesorterer kan gjenvinnes og brukes som råstoff i produksjon av nye produkter. Takk for at du kildesorterer!

Sortering hjemme

Restavfall er det som blir igjen når du har sortert ut alt som kan gjenvinnes. Restavfall som skitten emballasje, bleier, aske og hundeposer kastes i bærepose og legges i beholderen for restavfall.

Innsamling

Renovatøren henter restavfallet hjemme hos deg. Restavfallet sendes til et forbrenningsanlegg som produserer energi. 

Gjenvinningsprosessen

På forbrenningsanlegget kontrolleres restavfallet og det som kan gjenvinnes sorteres ut. Deretter blir restavfallet brent og omdannet til energi.

Blir til noe nytt

Energien fra restavfallet brukes til mange ulike ting, som fjernvarme til hus og i industriell produksjon. Ved å erstatte fossilt brennstoff med energi hentet fra restavfall, reduseres utslipp av CO2 og bruk av ikke fornybare energikilder. Kildesortering nytter!

Sortering hjemme

Plastflasker uten pant, plastkorker, plastfolie, rømmebegre, plastkanner, plastposer, påleggspakker, druebegre, ketchupflasker og kaffeposer er plastemballasje. Plastemballasjen skylles i kaldt vann og kastes i plastsekken eller i beholderen for plastemballasje.

Innsamling

Renovatøren henter den sorterte plastemballasjen hjemme hos deg. Emballasjen blir presset og fraktet med tog til sorteringsanlegg i Sverige og Tyskland for å gjenvinnes til nye produkter av plast.

Gjenvinningsprosessen

Plastemballasjen sorteres i ulike plasttyper. Etter sortering vaskes, kvernes og tørkes de rene plasttypene. Plastemballasjen blir smeltet ned og omformet til granulater, som inngår i produksjon av nye plastprodukter.

Blir til noe nytt

Plastemballasjen kan gjenvinnes til mange nyttige ting, som bæreposer, plastkanner, blomsterpotter og søppelbøtter. For hver kilo plast som gjenvinnes, sparer vi 2 kilo olje og 1 kilo CO2. Kildesortering nytter!

Sortering hjemme

Matrester, kaffefiltre, teposer, fruktskall, grønnsaksrester og eggeskall er matavfall. Matavfallet sorteres i egne poser for matavfall. Husk å fjerne all emballasje først!

Innsamling

Renovatøren henter matavfallet hjemme hos deg. Matavfallet blir fraktet til behandlingsanlegget “Den magiske fabrikken “ i Tønsberg for å gjenvinnes til biogass og biogjødsel.

Gjenvinningsprosessen

På biogassfabrikken blir matavfallet kvernet, tilsatt husdyrgjødsel (som inneholder fuktighet) og satt til å gjære i lukkede tanker. Etter tre til fire uker har matavfallet blitt til biogass og biogjødsel.

Blir til noe nytt

På biogassfabrikken lager vi to ting av matavfallet: biogass og biogjødsel. Biogassen blir til et miljøvennlig drivstoff for busser, renovasjonsbiler og taxier. Biogjødselen er svært næringsrik og brukes i landbruket. Kildesortering nytter!

Sortering hjemme

Glassflasker, syltetøyglass, leverposteibokser og aluminiumsfolie er glass- og metallemballasje. Emballasjen skylles, tørkes og kastes i beholderen for glass- og metallemballasje. Den skal ikke pakkes i bærepose.

Innsamling

Renovatøren henter glass- og metallemballasje hjemme hos deg. Emballasjen hentes hver åttende uke. Den fraktes til en fabrikk i Fredrikstad for sortering og gjenvinning.

Gjenvinningsprosessen

På fabrikken sorteres glass og metall hver for seg. Glasset blir optisk sortert i ulike farger. Metallet blir sortert i ulike metaller, for eksempel sorteres stål og aluminium hver for seg, blant annet ved hjelp av en kraftig magnet.

Blir til noe nytt

Glass og metall gjenvinnes til nye ting av glass og metall, som syltetøyglass, hermetikkbokser og stekepanner. I tillegg kan glass gjenvinnes til isolasjon til hus og isolerende materiale til veibygging og byggeblokker. Metall kan bli til både spiker, sykkeldeler og hageredskap. Glass og metall kan gjenvinnes nærmest i det uendelige. Kildesortering nytter!

Sortering hjemme

Aviser, ukeblader, reklame, papiremballasje, konvolutter, papp og drikkekartonger er papiravfall. Drikkekartonger skylles i kaldt vann og pappesker og kartonger presses flate, før de kastes i beholderen for papp og papir. Papp og papir skal ikke pakkes i bærepose.

Innsamling

Renovatøren henter papp og papir hjemme hos deg, før det fraktes til papirfabrikken.

Gjenvinningsprosessen

På fabrikken sorteres, kuttes og bløtlegges papiret. Plastbelegg, korker, aluminium og trykksverte fjernes. Papirmassen tørkes og rulles opp på store ruller, før den sendes ut på papirmarkedet som ny råvare.

Blir til noe nytt

Gjenvunnet papir er råstoff for nye papirprodukter som aviser, skrivepapir, tegneblokker, toalettpapir og pizzaesker. Ved å gjenvinne papir sparer vi skog og reduserer behovet for energi til papirproduksjon. Kildesortering nytter!