Ødelagte tekstiler, klær og sko

Hvert år kaster hver av oss rundt ti kilo med tekstiler, klær og sko i restavfallet. Mesteparten av det vi kaster i restavfallet, kunne vært brukt om igjen eller brukt til å lage nye produkter. 

Dette ønsker vi å gjøre noe med. På  RfDs gjenvinningsstasjoner finnes det nå innsamlingsbokser for ødelagte tekstiler, klær og sko.

Ødelagte tekstiler, klær og sko
En hullete bukse skal i beholderen for ødelagte tekstiler, klær og sko. Husk at tekstilene skal pakkes i pose.

 

Levering av ødelagte tekstiler, klær og sko 

Du kan levere ødelagte tekstiler, klær og sko på alle våre gjenvinningsstasjoner.

Vi også mot brukbare tekstiler på alle våre gjenvinningsstasjonene. Les om hvordan og hvor du sorterer brukbare tekstiler.

Slik gjør du det:

 • Samle tekstilene du vil levere.
 • Har du brukbare og ødelagte tekstilene skal disse pakkes i hver sin pose. Husk å ikke fylle posene for mye.
 • Knyt posene med dobbel knute. Det er viktig at tekstilene du skal levere
  ikke er eller blir våte.
 • Posene leverer du på gjenvinningsstasjonen
  i en innsamlingsbeholder.
  Se etter sorteringsmerkene ovenfor.

Alt du leverer må være rent og tørt.

Ødelagte tekstiler pakket i pose
Pakk de ødelagte tekstilene i en pose. Knyt gjerne dobbel knute.

 

Dette er ødelagte tekstiler:

 • Klær med flekker som ikke går av i vask
 • Utslitte klær eller klær med hull
 • Tynnslitte sengetøy og håndklær.
 • Ødelagte, enslige eller utslitte sko
 • Fillete, flekkete eller misfargede bukser, gensere, skjorter, skjørt og kjoler
 • Er du i tvil om tekstilene kan gå til ombruk eller skal sorteres som ødelagte tekstiler, legg dem som brukbare tekstiler

Dette kan du ikke levere som ødelagte tekstiler:

 • Fuktige og tilgrisede tekstiler kaster du i restavfallet.
 • Tekstiler tilsølt av sterke kjemikalier leveres som farlig avfall.
Bukse med hull_størrelse 682_450.jpg
En bukse med et stort hull sorteres som ødelagte tekstiler, klær og sko.

 

Spørsmål og svar

Må ødelagte tekstiler være tørre? 

Ja, alle tekstiler og klær som leveres må være rene og tørre. Sko legges i en egen pose. Våte tekstiler kan ødelegge kvaliteten på de andre tekstilene som er i samme beholder. Våte og tilgrisede tekstiler og klær kastes i restavfallet (alle pilotene).

Kan jeg levere ødelagte sko? 

Ja, du kan levere alle typer ødelagte sko. Legg dem i en egen pose sammen med de andre ødelagte tekstilene.

Hvor ødelagte skal plaggene være for å sortere de som ødelagte tekstiler? 

Tekstiler og klær av god kvalitet kan leveres som brukbare tekstiler selv om de har små feil og mangler. En knapp som mangler, en søm som har løsnet eller en flekk på et lite synlig sted kan enkelt fikses, og plagget kan brukes på nytt. Dersom tekstilene er utslitt, flekkete eller misfarget, sorterer du dem som ødelagte tekstiler. Alt som leveres må være tørt.

Hva skjer med tekstilene som blir samlet inn? 


Tekstilene som samles inn i prøveprosjektet vil sendes videre til ombruk og gjenvinning. I dag går om lag 3 prosent til ombruk i Norge. Rundt 97 prosent eksporteres til sortering for ombruk og materialgjenvinning i Europa. Av disse 97 prosentene, går 75 prosent til ombruk, 18 prosent går til materialgjenvinning og 7 prosent går til energigjenvinning. 

Hva kan ødelagte tekstiler, klær og sko brukes til? 


Mesteparten av det som samles inn går til materialgjenvinning og blir til nye produkter. Den største andelen blir til andre produkter enn hva de opprinnelig var, slik som akustikkplater, innredning, absorberende materialer og filler. En liten andel blir gjort om til nye tekstiler. 

Hva gjør jeg med filler jeg har brukt til sterke kjemikalier? 


Filler og tekstiler som er tilsølt av sterke kjemikalier leveres som farlig avfall. Har du et plagg med tørre malingsflekker, kan du levere dette som ødelagte tekstiler. 

Kan jeg levere klestilbehør og leketøy? 


Du kan levere alt av vesker, belter, hodeplagg og klestilbehør. Myke bamser og leketøy kan også leveres. Tekstiler, sko og leker med elektronikk sorteres som elektronisk avfall. 

Hva slags tekstiler skal IKKE leveres som brukbare eller ødelagte tekstiler? 

 • Fiberduk til hage: kastes i restavfallet eller leveres på gjenvinningsstasjonen
 • Vegg til vegg-tepper: leveres på gjenvinningsstasjonen som brennbar rest
 • Madrasser og overmadrasser: leveres på gjenvinningsstasjonen som brennbar rest
 • Store gulvtepper: leveres på gjenvinningsstasjonen som brennbar rest
 • Tekstiler som tilhører eller sitter fast i møbler: leveres på gjenvinningsstasjonen som brennbar rest
 • Filler tilsølt med sterke kjemikalier leveres som farlig avfall.