Merkeordning for kildesortering

Har du lagt merke til avfallssymbolene på skiltene på gjenvinningsstasjonen? Eller kanskje på naboens avfallsbeholdere eller på det du kjøpte i matbutikken?

Det skal være enkelt å kildesortere og i 2020 ble det innført en nasjonal merkeordning for avfall. Merkeordningen deler avfallstyper inn i farger, og innenfor hver farge er det ulike symboler som forteller deg hvordan avfallet skal sorteres.

Identity_merkeordning_eks_1920x1080-19

Kildesortering skal bli enklere

Vi skal stadig kildesortere mer av avfallet vårt og da må det være enkelt og intuitivt å vite hva som skal hvor. Merkeordningen harmoniserer farge- og symbolbruk over hele landet. Målet er lik merking for kildesortering hjemme, på jobben, i det offentlige rom, på gjenvinningsstasjonene og på emballasje. Emballasjeprodusentene er godt i gang, og du kan se de nye merkene på emballasjen på mange produkter i dagligvarebutikken.

DSC6802-scaled

RfD bruker nå den nasjonale merkeordningen for avfall på alle nye skilt, plakater og i informasjonsmateriell. Du kan blant annet se merkene i sorteringsguiden vår, på avfallsplakater og skilt på gjenvinningsstasjonen.

Gradvis vil også de nye merkene bli å se på avfallsbeholderne. For å unngå bruk og kast, skal avfallsbeholderne og lokkene brukes så lenge som mulig. Når du får en ny beholder eller et nytt lokk på beholderen din, vil det være satt på klistremerker med de nye avfallssymbolene i riktige farger. Derfor vil det i en periode være en blanding av nytt og gammelt utstyr, og ny og gammel merking rundt om i vår region. 

ny-merkeordning