Kildesortering er gull verdt!

Avfall er en ressurs, og når du kildesorterer får vi mulighet til å bruke det du kaster til noe verdifullt.

I Norge produserer vi omtrent et halvt tonn avfall i året per innbygger. Veldig mye av det vi kaster kan, og bør, brukes til noe nyttig. 

Sommerkampanje-2021-RfD-02787_1920- Foto_Katrine__Lunke
Visste du at for hver kilo plast som gjenvinnes sparer vi to kilo olje? Det gjør kildesortering gull verdt!🥤♻️✨

Mer å gå på

EU stiller krav om at 65 prosent av alt avfall skal materialgjenvinnes innen 2035. I Norge materialgjenvinner vi i underkant av 40 prosent, og vi kan bli enda flinkere.

Kildesorterer vi, blir avfallet vårt til nye råvarer. Resirkulert glass blir til nye glass eller brukes som råstoff i isolasjon, metallet fra metallemballasje smeltes om til nye metallprodukter, og matavfall blir til miljøvennlig biogass og biogjødsel. Alt avfall som er egnet til gjenvinning bør brukes om igjen så mange ganger som mulig, før det til slutt blir restavfall og utnyttes til produksjon av strøm og varme. Da brennes avfallet, og det kan bare gjøres én gang.

Sommerkampanje-2021-RfD-02786_1920- Foto_Katrine__Lunke
Visste du at glass- og metallemballasje kan brukes på nytt og på nytt, nærmest i det uendelige, så lenge det sorteres riktig? Det gjør kildesortering gull verdt!🥫🍾🏅

Avfall er verdi

Matavfall er noe som altfor ofte havner i restavfallet. Den beste måten å utnytte matavfallet på er å gjøre det om til biogass. I tillegg kastes det for mye spisbar mat. Veldig mange matvarer holder seg lenger enn «best før»-datoen, og det er mange kreative måter å bruke rester på.

Sommerkampanje-2021-RfD-02790_1920- Foto_Katrine__Lunke
Biogass regnes som den beste måten å utnytte ressursene i matavfallet på. En bil kan faktisk kjøre hele 96 meter på biogass fra ett bananskall. Visste du at våre renovasjonsbiler kjører på biogass? Det gjør kildesortering gull verdt!🚙🍌

En annen avfallstype det er verdt å legge vekt på er glass- og metallemballasje. Det kan brukes på nytt nesten i det uendelige, om det blir kildesortert riktig. Om du ikke tar vare på de tomme syltetøyglassene og bruker dem igjen selv, er det derfor gull verdt om du sorterer dem riktig.

Det vi nok er aller flinkest på er å sortere papp og papir riktig. Når vi sorterer papiravfall sparer vi trær, som er verdifulle karbonlagre, og vi sparer energiforbruk til papirproduksjon. Kildesortering er virkelig gull verdt!

Er du usikker på hvordan du skal kildesortere riktig, kan du lese mer i vår sorteringsguide.

Sommerkampanje-2021-RfD-02791_1920- Foto_Katrine__Lunke
Ved å gjenvinne papiravfall sparer vi trær og forbruk av energi til papirproduksjon. Det gjør kildesortering gull verdt!🌲✨