Oppdatert: 06.09.2023

Innlevering og vrakpant på små fritidsbåter

Du kan levere kasserte små fritidsbåter på Mile gjenvinningsstasjon i Drammen. Med små fritidsbåter menes båter med skroglengde under 15 fot (4,57 meter) og uten innenbords motor. Kajakker, kanoer og liknende farkoster kan også leveres. Innleveringen er gratis og når båten er levert kan du søke om vrakpant.

Vrakpant - praktisk ved innlevering

Båteiere kan motta 1000 kr per leverte båt ved søknad om tilskudd fra Miljødirektoratet. For å motta tilskudd, må du ha med deg skjema for bekreftelse av innleveringen når båten leveres på Mile gjenvinningsstasjon. Skjemaet skal attesteres av ansatt på gjenvinningsstasjonen. Du søker om tilskudd på Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Søknad uten attestasjon eller ufullstendig utfylt skjema, vil ikke bli behandlet. Har du flere båter, må du levere ett skjema per båt.

Fritidsbåter_Foto_Elisabet Molander_Miljødirektoratet_1_web
Foto:Elisabet Molander/Miljødirektoratet

Slik gjør du:

  1. Last ned skjema for søknad om tilskudd.
  2. Fjern alle løse gjenstander på båten (ratt, lanterner, påhengsmotorer, bensintanker og lignende), slik at det kun er skroget igjen.
  3. Ta med båtskroget og ev. løse gjenstander som skal leveres kildesortert til gjenvinningsstasjonen, sammen med ferdig utfylt skjema.
  4. Gi beskjed til ansatt på gjenvinningsstasjonen at du har med liten fritidsbåt, og få bekreftelse på innleveringen på skjemaet du har med.
  5. Båten (skroget) kastes på anvist plass.
  6. Skjemaet tar du med hjem og sender sammen med søknaden i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.
     

Mottaket begrenser seg til selve skroget. Ratt, lanterner, påhengsmotorer, bensintanker og lignende må fjernes og kildesorteres av båteier. Fritidsbåter med aluminiumskrog omfattes ikke av denne ordningen.


Større båter på inntil 49,21 fot (15 meter) leveres til annet mottak med tillatelse til å håndtere disse. For mer informasjon, se Miljødirektoratets hjemmeside.


Bra for miljøet
Kasserte fritidsbåter kan inneholde miljøfarlige stoffer, som vi ikke ønsker skal komme ut i naturen og skade mennesker, dyr og natur. Båter som blir liggende i sjøen, vil over tid brytes ned og føre til at mikroplast kommer ut i havet. Ved å samle inn og behandle båter som skal kasseres, hindrer vi at miljøgifter og mikroplast havner i naturen. Takk for innleveringen!

Fritidsbåter_Foto_Elisabet Molander_Miljødirektoratet_2_web
Foto:Elisabet Molander/Miljødirektoratet