Takk for at du måker og strør rundt beholderne!

Vinterføret kan gjøre jobben til renovatørene ekstra utfordrende. Rydd vei for renovatørene slik at de kan komme frem på en trygg og sikker måte.  Les mer.

21. mai: RfD tar over driften av gjenvinnings- og omlastingsstasjoner

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) tar over driften av alle gjenvinningsstasjoner og omlastingsstasjoner når avtalene med Lindum og RagnSells utløper i 2020.

Til nå har det operative arbeidet ved stasjonene i hovedsak blitt utført av andre foretak enten på anbudskontrakter eller utvidet egenregi. Få aktører og lite konkurranse gjør at RfD nå tar inn drift som en del av sin oppgaveportefølje.

– Drift av gjenvinningsstasjoner er en kjerneoppgave for oss i RfD og en sentral del av tjenestetilbudet til innbyggerne. Nå er vi opptatt av å få til en god overgang mellom oss og leverandørene Lindum og RagnSells, slik at vi opprettholder et høyt servicenivå også gjennom overtakelsesperioden. Innbyggerne i regionen vil antakelig merke lite til dette, sier daglig leder i RfD, Johan Remmen.

Lyngas-gjenvinningsstasjon-RfD-01758- Foto_Katrine__Lunke (1)

Ansatte får tilbud om jobb i RfD

Overtakelsen vil ikke innebære store endringer for de ansatte på stasjonene. Alle ansatte vil få tilbud om jobb hos RfD når dagens kontrakt utløper.
 

– Vi er opptatt av å ivareta interessene til de ansatte ved stasjonene i dag. Disse besitter erfaring og kunnskap som vi ønsker å ha med videre når RfD tar over driften. Regelverket for virksomhetsoverdragelse vil bli lagt til grunn, slik at de ansatte kan forvente like gode lønns- og arbeidsvilkår som de har i dag, forklarer Remmen.

Dette gjelder ansatte ved Enger gjenvinningsstasjon i Modum, Lyngås gjenvinningsstasjon i Lier, Mile gjenvinningsstasjon i Nedre Eiker, Eiker omlastingsstasjon i Nedre Eiker, Lindum gjenvinningsstasjon i Drammen og Svelvik gjenvinningsstasjon i Svelvik.

RfD vil også ta over driften av omlastingsstasjonen på Mile.

Drift i egenregi sikrer kontinuitet

Remmen tror overtakelsen vil gi bedre kontinuitet og forutsigbarhet for de ansatte ettersom virksomheten ikke lenger vil være knyttet til tidsavgrensede kontrakter, men inngå i RfDs ordinære virksomhet.

– Dessuten gir det bedre muligheter for å utvikle kompetanse, kvalitet og bedriftskultur når alle ansatte arbeider i samme organisasjon, avslutter Remmen.

Overtakelse og full drift i regi av RfD er planlagt fra 1. mars 2020.