21. mai: RfD tar over driften av gjenvinnings- og omlastingsstasjoner

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) tar over driften av alle gjenvinningsstasjoner og omlastingsstasjoner når avtalene med Lindum og RagnSells utløper i 2020.

Til nå har det operative arbeidet ved stasjonene i hovedsak blitt utført av andre foretak enten på anbudskontrakter eller utvidet egenregi. Få aktører og lite konkurranse gjør at RfD nå tar inn drift som en del av sin oppgaveportefølje.

– Drift av gjenvinningsstasjoner er en kjerneoppgave for oss i RfD og en sentral del av tjenestetilbudet til innbyggerne. Nå er vi opptatt av å få til en god overgang mellom oss og leverandørene Lindum og RagnSells, slik at vi opprettholder et høyt servicenivå også gjennom overtakelsesperioden. Innbyggerne i regionen vil antakelig merke lite til dette, sier daglig leder i RfD, Johan Remmen.

Lyngas-gjenvinningsstasjon-RfD-01758- Foto_Katrine__Lunke (1)

Ansatte får tilbud om jobb i RfD

Overtakelsen vil ikke innebære store endringer for de ansatte på stasjonene. Alle ansatte vil få tilbud om jobb hos RfD når dagens kontrakt utløper.
 

– Vi er opptatt av å ivareta interessene til de ansatte ved stasjonene i dag. Disse besitter erfaring og kunnskap som vi ønsker å ha med videre når RfD tar over driften. Regelverket for virksomhetsoverdragelse vil bli lagt til grunn, slik at de ansatte kan forvente like gode lønns- og arbeidsvilkår som de har i dag, forklarer Remmen.

Dette gjelder ansatte ved Enger gjenvinningsstasjon i Modum, Lyngås gjenvinningsstasjon i Lier, Mile gjenvinningsstasjon i Nedre Eiker, Eiker omlastingsstasjon i Nedre Eiker, Lindum gjenvinningsstasjon i Drammen og Svelvik gjenvinningsstasjon i Svelvik.

RfD vil også ta over driften av omlastingsstasjonen på Mile.

Drift i egenregi sikrer kontinuitet

Remmen tror overtakelsen vil gi bedre kontinuitet og forutsigbarhet for de ansatte ettersom virksomheten ikke lenger vil være knyttet til tidsavgrensede kontrakter, men inngå i RfDs ordinære virksomhet.

– Dessuten gir det bedre muligheter for å utvikle kompetanse, kvalitet og bedriftskultur når alle ansatte arbeider i samme organisasjon, avslutter Remmen.

Overtakelse og full drift i regi av RfD er planlagt fra 1. mars 2020.