Dette gjør du med fyrverkerirestene

Sitter du igjen med fyrverkeri du ikke rakk å tenne opp på nyttårsaften, eller var det en batteripakke som ikke ville ta fyr? Her får du svar på hva du gjør med ubrukt fyrverkeri etter nyttårsaften, og hva du gjør med fyrverkerirestene du plukket opp etter festen.

Ubrukt fyrverkeri leveres tilbake til forhandler

Ubrukt eller udetonert fyrverkeri inneholder eksplosiver og kan derfor utgjøre en sikkerhetsrisiko. Ubrukt fyrverkeriet skal leveres tilbake til forhandleren. Mange utsalgssteder av fyrverkeri kan av forbrukere oppfattes som midlertidige, og tror at de vil være borte etter nyttår. Dette kan være forhandlere som selger fra en disk på utsiden av butikken. Men butikken/forhandleren plikter å ta imot fyrverkeri i retur over nyttår. Dette er regulert i Veiledning om håndtering av fyrverkeri fra Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB).

Forhandlere av fyrverkeri skal ha kompetanse på mottak, håndtering av fyrverkeriet, en forsvarlig oppbevaring og transport videre for sikker destruksjon.

Ubrukt fyrverkeri må ikke kastes i restavfallet hjemme eller tas med på gjenvinningsstasjonen. Fyrverkeri som ikke ble brukt på nyttårsaften, utgjør brannfare hvis det kastes i restavfallet og blir med videre til et avfallsanlegg hvor det eksempelvis blir kvernet og kan ta fyr.

RfD har ikke tillatelse til å ta imot ubrukt fyrverkeri på gjenvinningsstasjonene.

 

Rester etter brukt fyrverkeri kastes i restavfallsbeholderen

Restene etter fyrverkeriet som ble skutt opp eller satt fyr på på nyttårsaften, kastes i restavfallsbeholderen hjemme.

Har du større mengder fyrverkerirester enn det du kan kaste i restavfallet hjemme, kan du levere dette som restavfall på gjenvinningsstasjonen. Innleveringen er gratis.

Merk at det kun er brukte fyrverkerirester som kan kastes i restavfallet hjemme eller på gjenvinningsstasjonen. Udetonert eller ubrukt fyrverkeri, som ikke har vært tent opp eller som ikke ville ta fyr, må ikke kastes i restavfallet hjemme eller tas med på gjenvinningsstasjonen.

Fyrverkeri2