Dette gjør du med fyrverkerirestene

Sitter du igjen med fyrverkeri du ikke rakk å tenne opp på nyttårsaften, eller var det en batteripakke som ikke ville ta fyr? Her får du svar på hva du gjør med ubrukt fyrverkeri etter nyttårsaften, og hva du gjør med fyrverkerirestene du plukket opp etter festen.

RfD_fyrverkeri_2

 

Ubrukt fyrverkeri leveres tilbake til forhandler

Ubrukt eller udetonert fyrverkeri inneholder eksplosiver og kan derfor utgjøre en sikkerhetsrisiko. Ubrukt fyrverkeriet skal leveres tilbake til forhandleren. Mange utsalgssteder av fyrverkeri kan oppfattes som midlertidige, men alle som er forhandler av fyrverkeri, skal ha kompetanse på mottak og håndtering av fyrverkeriet. De skal kunne tilby en forsvarlig oppbevaring og transport videre til sikker destruksjon.

Ubrukt fyrverkeri må ikke kastes i restavfallet hjemme eller tas med på gjenvinningsstasjonen. Det kan skape farlige situasjoner for våre ansatte, renovatører og for alle som er innom stasjonen med avfall. Vi har ikke tillatelse til å ta imot ubrukt fyrverkeri på gjenvinningsstasjonene.

Rester etter brukt fyrverkeri kastes i restavfallsbeholderen

Restene etter fyrverkeriet som ble skutt opp eller satt fyr på på nyttårsaften, kastes i restavfallsbeholderen hjemme.

Har du større mengder fyrverkerirester enn det du kan kaste i restavfallet hjemme, kan du levere dette som restavfall på gjenvinningsstasjonen. Innleveringen er gratis.

Merk at det kun er brukte fyrverkerirester som kan kastes i restavfallet hjemme eller på gjenvinningsstasjonen. Udetonert eller ubrukt fyrverkeri, som ikke har vært tent opp eller som ikke ville ta fyr, må ikke kastes i restavfallet hjemme eller tas med på gjenvinningsstasjonen.

RfD_fyrverkeri_1