Søk om å samle inn husholdningsavfall

Bedrifter som ønsker å samle inn husholdningsavfall fra innbyggerne i Drammen, Lier, Modum og Øvre Eiker må søke om en godkjenning fra RfD.

Her finner du søknadsskjema om innhenting av husholdningsavfall. Du må legge inn informasjon om avfallstyper og mengder som skal samles inn per år, hvordan avfallet skal samles inn og hvor det skal leveres.

Hva kan du søke om å samle inn?

Bedriften kan søke om å samle inn privat husholdningsavfall med unntak av farlig avfall. Farlig avfall kan medføre skader på miljø og helse dersom det håndteres feil, og det gis i utgangspunktet ikke samtykke til å samle inn dette. 

Krav til søker:

 • Bedriften må være registrert i foretaksregisteret.
 • Bedriften må rapportere årlig avfallsmengder og behandlingsform
 • Bedriften må sørge for at behandlingen av avfallet følger de mest foretrukne behandlingsmåtene (de mest foretrukne behandlingsmåtene står øverst):
  • Avfallsreduksjon
  • Ombruk
  • Materialgjenvinning
  • Energigjenvinning
  • Deponering

Slik søker du:

1. Finn frem dokumentasjon til søknaden. Følgende opplysninger må sendes inn:

 • Bedriftens navn, organisasjonsnummer og kontaktinformasjon
 • Avfallstyper som skal samles inn og antatt årlig mengde
 • Hvordan avfallet skal samles inn
 • Oversikt over behandlingsform og hvilke mottak avfallet skal leveres til
 • Oversikt over eksterne transportører som skal benyttes
 • Skatteattest
 • Beskrivelse av rutiner over internkontroll, som sikrer at avfallet behandles slik beskrevet, at gjeldende lov- og regelverk følges og at ansatte har god nok kompetanse

2. Logg inn og fyll ut elektronisk søknadsskjema

 

Søknadsfrist

Det er ingen fastsatt søknadsfrist. Vi behandler søknadene løpende etter hvert som de kommer inn til oss.

Avvik

Ved alvorlige avvik, eller andre brudd på avtalen, kan RfD trekke tilbake samtykket for å samle inn privat avfall.

Returordning

Bedrifter som allerede inngår i en returordning (fordi de selger tilsvarende varer) trenger ikke å søke om godkjenning. Det samme gjelder foretak som allerede har avtale om å utføre oppdrag på vegne av RfD.