Retningslinjer for renovasjonsløsninger

Når man skal bygge nytt eller rehabilitere eiendommer, trengs gode avfallsløsninger. Her er det mange hensyn som skal ivaretas. Disse retningslinjene forklarer hvordan man kan gå frem ved nyetablering og rehabilitering av renovasjonsløsninger. Dokumentet beskriver hvilke krav som gjelder for valg av renovasjonsløsninger og inneholder nødvendig informasjon om planlegging og etablering av løsningene.


Retningslinjene er utarbeidet med hjemmel i § 2.6 i Renovasjonsforskrift for kommunene i Drammensregionen.