Avfall fra loppemarked

Skal du avholde loppemarked? Du kan inngå en avtale med RfD om levering av sortert avfall på gjenvinningsstasjonen.