Takk for at du måker og strør rundt beholderne!

Vinterføret kan gjøre jobben til renovatørene ekstra utfordrende. Rydd vei for renovatørene slik at de kan komme frem på en trygg og sikker måte.  Les mer.

Avfall fra loppemarked

Skal du avholde loppemarked? Du kan inngå en avtale med RfD om levering av sortert avfall på gjenvinningsstasjonen.