Oppgjør ved kjøp og salg

RfD fakturerer den som til enhver tid er registrert eier av eiendommen. Det er registrert eier av eiendommen som er ansvarlig for at renovasjonsgebyr er betalt. Dette gjelder også om renovasjonsgebyr for tidsrommet før ny eier kjøpte eiendommen er ubetalt.

Ved kjøp av eiendom er det derfor viktig å passe på at renovasjonsgebyr avregnes mellom kjøper og selger. Dersom eiendomsmegler brukes vil de som regel gjøre dette, i motsatt fall må kjøper og selger selv avregne.