Oppdatert: 11.08.2023

Fritak fra renovasjonsgebyr

Dersom en bolig står ubenyttet i lengre perioder eller en fritidsbolig skal rives eller er kondemnabel, kan du søke om midlertidig fritak fra renovasjonsavgiften. Søknad om fritak må fremmes i god tid før fritaksperiodens start.

Kriterier for å søke om renovasjonsfritak for fritidsbolig/hytte:

  • Skal kondemneres/er kondemnert. 

Kriterier for å søke om renovasjonsfritak for bolig:

  • Du kan få fritak i forbindelse med lengre fravær som for eksempel reiser, arbeid utenfor hjemmet eller at hybelleilighet ikke leies ut i en periode.
  • Det gis normalt ikke fritak i forbindelse med salg av bolig ettersom det forventes at boligen omsettes i løpet av en tidsperiode som er mindre enn 6 måneder.
  • For å få fritak må du søke skriftlig minst en måned før fritaksperioden inntrer.
  • Fritak gis ikke med tilbakevirkende kraft.
  • Fritak gis kun for sammenhengende perioder på 6 måneder eller mer.
  • Fritak gis for maksimalt tre år av gangen.

For å sende inn en fritakssøknad må du logge deg inn på Min side med BankID.