Betalingsoppfordring

For husholdnings- og hytteabonnenter vil det ved utsendelse av betalingsoppfordring bli varslet om at renovasjonsgebyr er sikret ved lovfestet pant i eiendommen. Det varsles også om at unnlatelse av å betale fordringen kan føre til ytterligere omkostninger og rettslig inndrivelse i medhold av Tvangsfullbyrdelsesloven § 4-18.

I praksis betyr det at kommunekassereren eller kemneren i din kommune vil drive inn kravet, og at du som eier vil måtte dekke omkostningene i tillegg.

For bedriftskunder vil det ved manglende betaling bli sendt ut inkassovarsel. Dersom betaling fremdeles uteblir vil fordringen bli oversendt vårt inkassobyrå for inndrivelse. Ytterligere omkostninger vil da påløpe. Samtidig vil RfD si opp avtalen som er inngått med bedriftskunden og hente inn beholderne.