Ekstra avfallshenting om sommeren

Mat- og restavfall blir hentet annenhver uke hele året. Hvis du har behov for oftere henting i sommermånedene enn resten av året, kan du bestille ukentlig henting i juni, juli og august. Bestillingsfristen er 15. april. I fjor valgte under 1 % å bestille tjenesten. 

Vi kaster ikke mer avfall om sommeren

Vi kaster faktisk mindre avfall om sommeren sammenlignet med resten av året. Ved å hente avfallet med samme frekvens gjennom hele året har vi redusert unødvendig transport. Dette gir mindre utslipp, lavere trafikkbelastning og færre tunge kjøretøy i nærmiljøet på en årstid med skolefri. Det er heller ikke registrert noen problemer med lukt, skadedyr eller overfylte beholdere. 

Prisene for ekstra avfallshenting i sommer:

  • Dersom du har et standard abonnement: 686 kr 
  • Dersom du har et abonnement for storfamilie: 891 kr
  • Dersom du har et samarbeidsabonnement: 549 kr per husstand/boenhet

Prisene er inkludert mva, og gjelder for hele perioden juni, juli og august 2024. 

Bestillingsfrist 2024

Siste frist for bestilling var mandag 15. april, og det er ikke lenger mulig å bestille tjenesten.

Renovator_og_renovasjonsbil_RfD_02823_1080_Foto_Katrine__Lunke.jpg

Alternativer til ekstra avfallshenting

Dersom du ikke har behov for ekstra avfallshenting gjennom hele sommeren, men likevel opplever at det hoper seg opp en gang i blant kan du bestille en ekstra avfallssekk og ha denne i reserve. Det koster 115 kr inkl. mva. per sekk og bestilles her.