Ekstra avfallshenting om sommeren

Mat- og restavfall blir hentet annenhver uke hele året. Hvis du har behov for oftere henting i sommermånedene enn resten av året, kan du bestille ukentlig henting i juni, juli og august. Bestillingsfristen er 15. april. I fjor valgte under 1 % å bestille tjenesten. 

Vi kaster ikke mer avfall om sommeren

Vi kaster faktisk mindre avfall om sommeren sammenlignet med resten av året. Ved å hente avfallet med samme frekvens gjennom hele året har vi redusert unødvendig transport. Dette gir mindre utslipp, lavere trafikkbelastning og færre tunge kjøretøy i nærmiljøet på en årstid med skolefri. Det er heller ikke registrert noen problemer med lukt, skadedyr eller overfylte beholdere. 

Prisene for ekstra avfallshenting i sommer:

  • Dersom du har et standard abonnement: 686 kr 
  • Dersom du har et abonnement for storfamilie: 891 kr
  • Dersom du har et samarbeidsabonnement: 549 kr per husstand/boenhet

Prisene er inkludert mva, og gjelder for hele perioden juni, juli og august 2024. 

Bestillingsfrist 2024

Siste frist for bestilling er mandag 15. april.

Slik bestiller du 

For husstander:
Bestillingsskjemaet er tilgjengelig på Min side. Bestillingsskjemaet finner du her. Fristen for bestilling er 15. april.

For borettslag og sameier:
Det er kun styreleder eller ansvarlig for borettslagets/sameiets renovasjonsabonnement som kan bestille tjenesten på vegne av sitt borettslag/sameie. Se her for ekstra avfallshenting om sommeren for borettslag og sameier. Bestillingsfristen er 15. april.

Renovator_og_renovasjonsbil_RfD_02823_1080_Foto_Katrine__Lunke.jpg

Alternativer til ekstra avfallshenting

Dersom du ikke har behov for ekstra avfallshenting gjennom hele sommeren, men likevel opplever at det hoper seg opp en gang i blant kan du bestille en ekstra avfallssekk og ha denne i reserve. Det koster 115 kr inkl. mva. per sekk og bestilles her.