Ekstra avfallshenting om sommeren, borettslag og sameier

Mat- og restavfall blir hentet annenher uke hele året. Hvis ditt borettslag eller sameie har behov for oftere henting i sommermånedene enn resten av året, kan styreleder eller den som har ansvar for avfallsløsningen bestille ukentlig henting i juni, juli og august. Bestillingsfristen er 15. april. I fjor valgte under 1 % å bestille tjenesten. 

Har dere behov for ekstra avfallshenting om sommeren?

Det er kun styreleder eller den som er ansvarlig for borettslagets/sameiets renovasjonsabonnement som kan gjøre endringer på avfallsløsningen på vegne av beboerne. Dersom borettslaget/sameiet bestemmer seg for å bestille ekstra avfallshenting i sommermånedene vil dette gjelde for alle boenheter. Det betyr at hver boenhet må betale for tjenesten. Vi anbefaler derfor styreleder om å inkludere beboerne i beslutningen om ekstra avfallshenting i sommermånedene skal bestilles.

Har borettslaget/sameiet allerede har hyppigere tømmefrekvens gjennom hele året, vil dette automatisk videreføres gjennom sommermånedene og dere trenger ikke å bestille ekstra avfallshenting for sommeren.

Priser og betingelser

Tjenesten ekstra avfallshenting om sommeren innebærer at RfD henter matavfall og restavfall ukentlig i juni, juli og august. I 2024 koster denne tjenesten kr 549 inkl. mva. per boenhet i borettslaget for samarbeidsabonnement. Ved egne beholdere er prisen kr 686 inkl. mva. for standard abonnement og kr 891 inkl. mva. for storfamilieabonnement. 

Merk at det kun er styreleder eller ansvarlig for borettslagets/sameiets renovasjonsabonnement som kan bestille tjenesten på vegne av sitt borettslag/sameie.

Bestillingsfrist 2024

Siste frist for bestilling er mandag 15. april.