Vi tester ut fremtidens tekstilinnsamling!

På RfDs gjenvinningsstasjoner finnes det allerede innsamlingsbokser for brukbare tekstiler, klær og sko. Nå tester RfD ut en ny ordning for levering av ødelagte tekstiler, klær og sko. Hvert år kaster hver av oss rundt ti kilo med tekstiler, klær og sko i restavfallet (Miljødirektoratet 2021). Mesteparten av det vi kaster i restavfallet, kunne vært brukt om igjen eller brukt til å lage nye produkter. 

ødelagte tekstiler.jfif
En hullete bukse skal i beholderen for ødelagte tekstiler, klær og sko. Husk at tekstilene skal pakkes i pose. 

Fire av RfDs gjenvinningsstasjoner med i prøveprosjektet

I perioden 1. februar – 1. juli 2023 tester RfD ut en løsning for levering av ødelagte tekstiler, klær og sko på gjenvinningsstasjonene LerpeveienLyngås, Mile og Svelvik.

Tekstiler, klær og sko_rfd.no_pilot.jpg
Sorteringsmerkene for de ulike innsamlingsløsningene.

Slik gjør du det:

 • Samle tekstilene du vil levere.
 • De brukbare og ødelagte tekstilene skal pakkes i hver sin pose.
  Husk å ikke fylle posene for mye.
 • Knyt bæreposene med dobbel knute. Det er viktig at tekstilene du skal levere ikke blir våte.
 • Merk gjerne posene med hva som er brukbare tekstiler og hva som er ødelagte tekstiler.
 • Bæreposene leverer du på gjenvinningsstasjonen i hver sin innsamlingsbeholder. Se etter sorteringsmerkene ovenfor.

Dette er brukbare tekstiler:

 • Tekstiler som for eksempel håndklær, sengetøy, gardiner og pledd
 • Alle typer klær som bukser, skjorter, skjørt og kjoler
 • Alle typer sko og støvletter
 • Alt du leverer må være rent, tørt og helt.

Dette er ødelagte tekstiler:

 • Slitte eller hullete tekstiler som sengetøy, håndklær, gardiner og pledd
 • Fillete, flekkete eller misfargede bukser, gensere, skjorter, skjørt og kjoler
 • Slitte, enslige eller ødelagte sko og støvletter

Dette skal du ikke levere i tekstilinnsamlingen:

 • Fuktige og tilgrisede tekstiler kaster du i restavfallet.
 • Tekstiler tilsølt av sterke kjemikalier leveres som farlig avfall

Her finner du mer informasjon om tekstilprosjektet.

Se gjerne vår brosjyre for nærmere informasjon om hvordan du kan sortere.