Det er smartere å pante
 • Varsel på mobilen

  Vi er verdensmestere i panting!

  I 2018 pantet vi mer enn 1,1 milliarder bokser og flasker, og hittil i år har vi pantet mer enn 350 millioner enheter.

 • Varsel på mobilen

  Pant er energieffektivt!

  Hvis du panter to flasker, sparer du nok energi til å høre på musikk fra mobilen i 40 døgn i strekk

 • Varsel på mobilen

  Det er enkelt å pante!

  Det finnes cirka 12 000 innleveringssteder for pant i Norge. Over 700 av dem finnes i Drammensregionen.

 • Varsel på mobilen

  Pant sparer miljøet!

  Hver eneste måned er det hele 12,5 millioner flasker som ikke pantes. Panter vi dem sparer vi miljøet for energi tilsvarende det en lastebil trenger for å kjøre 140 ganger rundt jorda.

Vi kaster millioner i restavfallet hvert år –
det er smartere å pante!

Selv om vi nordmenn er verdensmestere i panting, er det fortsatt noen som slurver. Innbyggerne i Drammensregionen er intet unntak – og det er de yngre som synder mest.

Tall fra Infinitum, som eier og drifter panteordningen i Norge, viser at innbyggerne i Drammensregionen kaster omlag fem millioner flasker og bokser i restavfallet hvert år. Dette utgjør mer enn ti millioner kroner.

Det er smartere å pante – både for lommeboka og miljøet.

Panting er nemlig en svært ressursbesparende ordning. Infinitum har regnet ut at vi nordmenn kaster 150 millioner flasker i restavfallet hvert år. Hadde vi pantet disse flaskene kunne vi dekket energibehovet til flere enn 5600 norske husstander.

En undersøkelse blant 500 innbyggere i Drammensregionen viser at miljøet er den viktigste grunnen til å pante. 43 prosent mener at miljøhensynet går foran alt, mens det å få penger for tomflaskene oppgis som viktigst for 31 prosent av de spurte. 17 prosent oppgir at det å få bort rot er viktigste grunn til å pante flasker.