Undersøkelse om hjemmekompostering

Vi sender i disse dager ut brev til alle husstander som står oppført med hjemmekompostering.

Hjemmekompostering er en ordning som ble innført som et avfallsreduserende tiltak i en tid hvor avfallshåndteringen ikke var like gode som i dag. Tidligere ble også matavfallet som ble samlet inn kompostert, noe som ikke er like bra for miljøet som dagens behandling av matavfallet. I dag gjenvinnes matavfallet til biogass og biogjødsel ved ‘’Den magiske fabrikken’’ i Tønsberg. Biogass er et rent, utslippsnøytralt drivstoff og brukes blant annet av våre renovasjonsbiler. Biogjødsel er et næringsrik, flytende kompostprodukt som brukes av landbruket lokalt. Vår henteordning for matavfallet tar derfor godt vare på ressursene i matavfallet.

Kompostering-RfD-00070

Brev med svarskjema 

Når du hjemmekomposterer tar du også vare på ressursene i matavfallet, og får i tillegg et næringsrikt kompostprodukt som kan brukes i egen hage. For at hjemmekompostering skal være bra for miljøet må imidlertid alt matavfallet komposteres. Les mer om hjemmekompostering.

Vi gjennomgår i disse dager alle avtaler om hjemmekompostering. Abonnenter oppført med hjemmekompostering må fylle ut svarskjema om de fortsatt ønsker å fortsette å kompostere, eller om de ønsker å avslutte eller allerede har avsluttet hjemmekomposteringen. Abonnenter som fortsatt ønsker å hjemmekompostere må gjør dette i henhold til RfDs kriterier for hjemmekompostering. 

Har du spørsmål, kontakt oss på e-post: post@rfd.no eller telefon 32 04 97 00.

Kriterier for hjemmekompostering

Renovasjonsforskrift for kommunene i drammensregionen