Svartelistede planter

 

Svartelistede planter (også kjent som hagerømlinger) er fremmede plantearter i norsk natur som kan utgjøre en trussel mot vårt biologiske mangfold. Det betyr at de trives så godt at de utkonkurrerer andre arter som vi ønsker å ta vare på. Svartelistede planter bør derfor begrenses og det mest effektive tiltaket for å hindre spredning av svartelistede planter, er å sikre at alt hageavfall leveres inn til godkjent mottak. 

 

www.artsdatabanken.no finner du en oversikt over alle svartelistede arter. 

Hva kan du som hageeier gjøre?

  • Gjør deg kjent med hvilke planter du har i hagen din og om de kan være en trussel for naturmangfoldet i ditt nærmiljø.
  • Unngå å plante svartelistede arter i hagen pga. fare for spredning. 
  • Bekjemp svartelistede arter hvis de etablerer seg utenfor hagegjerdet. 
  • Ikke kast planteavfall fra fremmende svartelistede arter i naturområder eller på tilfeldige avfallsplasser. 
  • Når du handler eller bytter planter, vær oppmerksom på at de kan ha følgeorganismer som kan være vanskelige å bli kvitt senere. 
  • Hvis du finner svartelistede arter i naturen, meld fra på www.artsdatabanken.no

 

Svartelistede planter
Eksempler på svartelistede planter

Slik kan du levere svartelistede planter

Svartelistede planter må ikke leveres sammen med annet hageavfall på gjenvinningsstasjonen. Vi tar imot svartelistede planter på Lindum og Mile i Drammen. Plantene må være godt innpakket i avfallssekker.


Ta kontakt med ansatte på stasjonen når du kommer. Vi har egne, lukkede containere for fremmede arter, slik at ikke støv eller frø fra plantene blåser av gårde og kommer i kontakt med annet hageavfall eller kommer ut i naturen. Små mengder kan kastes i restavfallet.