Bestill papirversjon av sorteringsguiden

Her kan du bestille en brosjyre med en enkel oversikt om hvordan avfallet skal sorteres. Sorteringsguiden blir sendt til deg kostnadsfritt. 

Last ned sorteringsguiden 

Last ned en enkel sorteringsoversikt på norsk og engelsk

Sorteringsguide på papir

Beskrivelse