Hjemmekompostering

Vår ordning for matavfall tar svært godt vare på ressursene i matavfallet. Matavfallet blir til biogass og biogjødsel ved ‘’Den magiske fabrikken’’ i Tønsberg.

Matavfall-RfD-00074_1024- Foto_Torbjørn_Tandberg

Et alternativ til vår henteordning for matavfall er hjemmekompostering.

Hjemmekompostering er en ordning for de som ønsker å produsere kompost til bruk i egen hage. Når du komposterer skal alt matavfall fra husholdningen i en isolert kompostbeholder som er godkjent av RfD. Det er viktig at hjemmekompostering skjer etter gitte kriterier og at komposteringen utføres hele året, slik at ikke matavfall havner i restavfallet. 

For å kunne starte med hjemmekompostering må du skaffe deg en kompostbinge som RfD har godkjent og mottatt søknad om. 

Årlig renovasjonsgebyr for hjemmekompostering:

  • Standardløsning i 2021 er 3 270 kroner.
  • Storfamilieløsning i 2021 er 4 364 kroner.
  • Samarbeidsløsning i 2021 er 2 540 kroner per husstand. Alle husstander i samarbeidet må ha en løsning som er godkjent av RfD.

Nyttig informasjon 

 

Kompostering-RfD-00070