Hageavfall

Når du rydder hagen din, ender du sannsynlig opp med en del hageavfall du vil bli kvitt. Vi tar gjerne imot hageavfallet ditt på våre gjenvinningsstasjoner. Hageavfallet blir kvernet og kompostert, og blir til nye jordprodukter til bruk i hage og park.

Vi samler inn hageavfall i Drammen, Lier, Modum og Øvre Eiker i perioden mandag 17. april til fredag 28. april. Her finner du informasjon om innsamlingen.


Hageavfall i sekker må tømmes. Typisk hageavfall er løv, kvister, busker, gress og greiner.

Fremmede arter (også kjent som svartelistede planter) må ikke leveres sammen med annet hageavfall på gjenvinningsstasjonen. Les mer om fremmende arter.

Levering-av-avfall-RfD-00528_1024
Hageavfall i sekker må tømmes.