Farlig avfall

Farlig avfall kan selv i små mengder gjøre stor skade på mennesker og dyr hvis det kommer ut i naturen. Derfor er det viktig å levere inn alt farlig avfall på gjenvinningsstasjonen.

Er du er i tvil om noe du skal kaste inneholder farlige stoffer? Lever det på gjenvinningsstasjonen for sikkerhets skyld.

Miljofarlig-avfall-RfD-00069_1024- Foto_Torbjørn_Tandberg

Eksempler på farlig avfall

  • Maling, løsemidler og lakk
  • Rengjøringsmidler som klorin, salmiakk og kraftvask
  • Bilprodukter som spillolje og oljefilter
  • Plantevernmidler
  • Spraybokser og gass
  • Gradestokker og termometer
  • Batterier og bilbatterier
  • Brannslukningsapparater
  • Asbest og byggisopor
  • Trykkimpregnert trevirke

Hva skjer med farlig avfall?

Farlig avfall leverer du gratis på gjenvinningsstasjonen og helst i originalemballasjen. Der blir det behandlet på den måten som er best egnet for den enkelte avfallstypen. Noen av stoffene kan brennes på høy varme, noen stoffer kan brukes på nytt, mens andre ikke har annen egnet sluttbehandling enn forsvarlig deponering.

Hvorfor skal du sortere farlig avfall?

Farlig avfall kan gjøre stor skade på mennesker, dyr og planter hvis det kommer ut i naturen. Når du leverer det til gjenvinningsstasjonen blir det tatt hånd om på en forsvarlig måte.