Elektrisk og elektronisk avfall

Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) er alle produkter som bruker eller leder strøm, enten det er fra strømnettet eller fra batteri. EE-avfall kan inneholde miljøgifter, og skal leveres på gjenvinningsstasjonen eller gratis hos forhandlere som selger elektroniske produkter.

Elektrisk-og-elektronisk-avfall-RfD-00046_1024- Foto_Torbjørn_Tandberg

Eksempler på EE-avfall

  • Mobiltelefoner
  • Klokker og kalkulatorer
  • Strykejern, vaffeljern og brødristere
  • TVer, datamaskiner og skjermer
  • Elektriske og elektroniske leker
  • Elektriske og elektroniske verktøy
  • Røykvarslere og alarmanlegg
  • Lamper, lyspærer og lysstoffrør
  • Panelovner
  • Kjøleskap, komfyrer og vaskemaskiner.

Hva skjer med EE-avfall?

Alt innsamlet EE-avfall blir behandlet slik at farlige gasser, oljer og eventuelle andre miljøskadelige komponenter blir fjernet og riktig behandlet. Når du leverer EE-avfall til en forhandler eller til gjenvinningsstasjonen blir det kjørt til et mottaksanlegg. Der blir avfallet skrudd fra hverandre, sortert og sendt videre til gjenvinning. Materialene som kan brukes på nytt, som jern, aluminium, glass og plast blir gjenvunnet til nye produkter sammen med annet sortert avfall.

Hvorfor skal du sortere EE-avfall?

Ved å levere EE-avfall til gjenvinning unngår vi at miljøgifter slipper ut. I tillegg sparer vi både CO2 utslipp og energi ved å gjenvinne plasten og metallene i avfallet. EE-avfall inneholder også verdifulle metaller som gull og sølv. Disse metallene kan gjenvinnes til råstoff til nye elektriske produkter eller til smykker og medaljer.