Takk for at du måker og strør rundt beholderne!

Vinterføret kan gjøre jobben til renovatørene ekstra utfordrende. Rydd vei for renovatørene slik at de kan komme frem på en trygg og sikker måte.  Les mer.

Søknad om hjemmekompostering

Et alternativ til vår henteordning for matavfall er hjemmekompostering. Når du komposterer skal alt matavfall fra husholdningen i en isolert kompostbeholder som er godkjent av RfD. Det er viktig at hjemmekompostering skjer etter gitte kriterier og at komposteringen utføres hele året, slik at ikke matavfall havner i restavfallet. For å kunne starte med hjemmekompostering må du skaffe deg en kompostbinge som RfD har godkjent. Her kan du søke om hjemmekompostering. 

Jeg ønsker avtale om hjemmekompostering for:
Om deg:
Har du hjemmekompostering nå?
Dokumentasjon Beholder: Fysiske forhold: