Hytterenovasjon i Sigdal

Fra 1. juli 2021 overtar Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) renovasjonsordningen i Sigdal kommune. Den nye ordningen innebærer at det er RfD som henter avfallet fra hyttene i Sigdal. 

Slik blir ordningen

Som hytteeier i Sigdal vil du på sikt kunne kildesortere på hytta. Det blir satt opp nye felles avfallspunkter i tilknytning til de ulike hytteområdene i 2022. Hytteeiere kan fritt benytte alle avfallspunktene etter behov på tvers av hytteområder og kommuner  i RfDs område. I tillegg kan du fritt benytte alle RfDs gjenvinningsstasjoner, dette er inkludert i renovasjonsgebyret for hytta.

Overgangsperiode

Overgang til ny ordning med kildesortering vil skje gradvis, og du trenger ikke å foreta deg noe før du får mer informasjon fra oss. Arbeidet har startet og etter planen skal renovasjonsordningen for hytter være klar fra 1. juli 2022. Alle hytteeiere vil i god tid få tilsendt informasjon om ordningen og hvor de felles avfallspunktene vil bli plassert. 

Dagens avfallspunkter 

Frem til den nye ordningen er på plass kan du bruke de samme avfallscontainerne som før. Disse avfallspunktene skal kun brukes av de som har hytterenovasjon. Har du større mengder avfall, næringsavfall, EE-avfall eller farlig avfall, skal dette leveres til gjenvinningsstasjonen. Det er ikke lov å sette fra seg avfall eller andre gjenstander ved siden av avfallscontainerne.  

Gjenvinningsstasjoner

Fra 1. juli utvides åpningstidene på Nedre Eggedal gjenvinningsstasjon. Åpningstidene er tirsdager og lørdager kl. 09–16 og fredager kl. 12–19. Etter en periode vil RfD vurdere om det er behov for ytterligere justering av åpningstidene.

Som hytteiere i Sigdal får du også fri tilgang til RfDs øvrige gjenvinningsstasjoner ved bruk av inngangsbevis. Inngangsbeviset får du kjapt og enkelt i appen Min gjenvinning, som lastes ned gratis fra App Store eller Google Play. Hvis du ikke har smarttelefon, eller av andre grunner ikke kan laste ned appen, kan du bestille et fysisk inngangskort på rfd.no. Da får du inngangskortet tilsendt i posten.

Inngangsbeviset brukes for at RfD skal kunne skille mellom de som har rett til fri levering og de som må betale, som næringsdrivende og innbyggere fra kommuner utenfor RfDs område. 

Renovasjonsgebyr

RfD tilbyr en renovasjonstjeneste etter selvkostprinsippet og vi har ulike gebyrkategorier for hytterenovasjon. Det mest vanlige gebyret i 2021 er 1 896 kroner (hytterenovasjon helårs, innlandshytter), som er omtrent halvparten av et standardgebyr. 

I 2021 fakturerer RfD for andre halvår og for standardgebyr utgjør dette 948 kroner.

Hytte