Hytterenovasjon i Sigdal

1. juli overtok Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) renovasjonsordningen i Sigdal. Sigdal er en stor hyttekommune, og RfD har ansvar for å hente avfall fra alle hyttene i kommunen.

Vi jobber nå med å endre ordningen slik at du kan kildesortere på hytta. Den nye ordningen vil være klar i løpet av 2022, og du vil gradvis merke endringer frem til alt er på plass. 

Overgangsperiode

Overgang til ny ordning med kildesortering vil skje gradvis, og du trenger ikke å foreta deg noe før du får mer informasjon fra oss. Arbeidet har startet og etter planen skal renovasjonsordningen for hytter være klar fra 1. juli 2022.

Frem til den nye ordningen er på plass kan du bruke de samme avfallscontainerne som før. Disse avfallspunktene skal kun brukes av de som har hytterenovasjon. Har du større mengder avfall, næringsavfall, EE-avfall eller farlig avfall, skal dette leveres til gjenvinningsstasjonen. Det er ikke lov å sette fra seg avfall eller andre gjenstander ved siden av avfallscontainerne. 

Slik blir ordningen

Som hytteeier i Sigdal vil du på sikt kunne kildesortere på hytta. Det blir satt opp nye felles avfallspunkter i tilknytning til de ulike hytteområdene i 2022. Hytteeiere kan fritt benytte alle avfallspunktene etter behov på tvers av hytteområder og kommuner  i RfDs område. I tillegg kan du fritt benytte alle RfDs gjenvinningsstasjoner, dette er inkludert i renovasjonsgebyret for hytta.

Alle hytteeiere vil i god tid få tilsendt informasjon om ordningen og hvor de felles avfallspunktene vil bli plassert. 

Fakturainformasjon

Tidligere har kostnaden for hytterenovasjon vært inkludert på fakturaen for kommunale avgifter som du har fått fra Sigdal kommune. Nå som vi har overtatt ansvaret for renovasjonsordningen vil du motta separat faktura for renovasjonsgebyr fra RfD to ganger i året.

RfD tilbyr en renovasjonstjeneste etter selvkostprinsippet og har ulike gebyrkategorier for hytterenovasjon. Det vanligste gebyret i 2021 er 1 896 kroner, som er omtrent halvparten av et standardgebyr. Fakturaen for andre halvår 2021 vil sendes ut i slutten av november med forfall i desember, og for de de fleste vil den være på 948 kroner.

Gjenvinningsstasjoner

Åpningstidene på Nedre Eggedal gjenvinningsstasjon er utvidet. Åpningstidene er tirsdager og lørdager kl. 09–16 og fredager kl. 12–19. Etter en periode vil RfD vurdere om det er behov for ytterligere justering av åpningstidene.

Som hytteiere i Sigdal får du også fri tilgang til RfDs øvrige gjenvinningsstasjoner ved bruk av inngangsbevis. 

Inngangsbeviset får du kjapt og enkelt i appen Min gjenvinning, som lastes ned gratis fra App Store eller Google Play. Hvis du ikke har smarttelefon, eller av andre grunner ikke kan laste ned appen, kan du bestille et fysisk inngangskort på rfd.no. Da får du inngangskortet tilsendt i posten.

Inngangsbeviset brukes for at RfD skal kunne skille mellom de som har rett til fri levering og de som må betale, som næringsdrivende og innbyggere fra kommuner utenfor RfDs område. 

Digitalt møte om hytterenovasjon

Tirsdag 2. november arrangerte RfD et digitalt møte om hytterenovasjon. I møtet presenterte vi vårt forslag til den nye ordningen, og ønsket innspill fra dere hytteeiere. Vi oppfordret til å stille spørsmål i chatten underveis i møtet. Presentasjon og opptak av møtet finner du her.

Hytte

 

Hva skjer når?

  • Juli: RfD overtok renovasjons-ordningen i Sigdal kommune. Åpningstidene på Nedre Eggedal gjenvinningsstasjon er utvidet.
  • August: Vi starter arbeidet med å endre renovasjonsordningen slik at du kan kildesortere på hytta. 
  • November: Du får tilsendt et informasjonsskriv om den nye ordningen. Fakturaen for andre halvår 2021 sendes ut med  forfall i desember.
  • 2022: Det blir satt opp nye felles avfallspunkter i tilknytning til de ulike hytteområdene. Hytteeiere kan kildesortere på hytta og fritt benytte alle avfallspunktene etter behov. Du vil i god tid få tilsendt informasjon om ordningen og hvor de felles avfallspunktene vil bli plassert.