2. mai 2017: Nå kjører disse på matavfall

Renovasjonsbil_RfD_medium

I dag kommer splitter nye renovasjonsbiler til Drammensregionen. Til tross for et nytt design, er det innvendig man finner den største forskjellen. Ifølge Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) skal nemlig de nye renovasjonsbilene kjøre på biogass laget av matavfall.

Alle RfDs renovasjonsbiler skal byttes ut til nye, mer miljøvennlige renovasjonsbiler. Til sammen skal 32 nye biler på veiene, som alle skal bruke biogass fra blant annet matavfall som drivstoff. Bilene vil komme til Drammensregionen i løpet av våren og sommeren.

– De nye renovasjonsbilene skal alle kjøre på biogass, noe som reduserer både klimautslipp og lokal forurensning. Biogassen produseres av blant annet matavfall på Lindum i Drammen, og som følge av dette vil det etableres fyllestasjoner for biogass i Drammen og Hokksund. Dette gjør RfD til premissleverandør for klimanøytral biogass i hele Drammensregionen, sier kommunikasjonssjef i RfD, Marianne Holen.

– Fyller tanken med matavfall
Biogass er et førsteklasses klimanøytralt drivstoff, som erstatter fossil energi og reduserer behovet for importert biodrivstoff. Gassen lages av matavfall, husdyrgjødsel og slam. Dette er biologiske materialer som allerede er produsert, og tilfører dermed ikke ny CO2 inn i kretsløpet.

– RfD er opptatt av miljø. Når nye renovasjonsbiler skal tas i bruk i nærmiljøet, skal de bruke det mest miljøvennlige drivstoffet man kan fylle på tanken. Derfor skal alle renovasjonsbilene fylle tanken med matavfall, forteller Holen.

Marianne Holen_RfD_medium
Kommunikasjonssjef i RfD, Marianne Holen, er svært fornøyd med at de nye bilene går på biogass laget av matavfall. – Biogass er et førsteklasses klimanøytralt drivstoff. Det er bra for klima, og det er bra for nærmiljøet, sier hun.

Kildesortering nytter
En renovasjonsbil kan kjøre omtrent én kilometer på en gjennomsnittlig matavfallspose på 2,5 kg. Vi kildesorterer i gjennomsnitt 47 kg matavfall i året, og det kan en renovasjonsbil kjøre ca. 19 km på. Men de kunne kjørt enda lengre hvis vi hadde vært enda flinkere til å kildesortere.

- Matavfallet vi kildesorterer er av veldig god kvalitet. Men dessverre kaster vi også i gjennomsnitt hvert år hele 35 kg matavfall feilaktig i restavfallet. Dette matavfallet kunne en renovasjonsbil faktisk ha kjørt hele 14 km på. Det høres kanskje ikke så mye ut, men når vi ganger dette opp med de 200.000 innbyggerne i Drammensregionen, så er det betydelige ressurser som nå går til spille. Kildesorter matavfallet, så blir det til biogass og biogjødsel, oppfordrer Marianne Holen i RfD.

For mer informasjon, kontakt:
Marianne Holen, kommunikasjonssjef RfD, telefon 481 26 962, e-post: marianne.holen@rfd.no