Nå blir det enklere å kildesortere i Sigdal

Fra 1. juli overtar RfD ansvaret for renovasjon i Sigdal kommune, og arbeidet med å innføre kildesortering i kommunen starter til høsten. Både kommunestyret og innbyggerne ønsker den nye ordningen velkommen.

Renovatør

– Sigdal kommunes søknad om å bli med i RfD er nå godkjent av alle parter, og det er en glede å kunne ønske Sigdal velkommen i samarbeidet. Vi er klare for å innføre en ordning som gjør det mulig for sigdølingene å kildesortere, sier Johan Remmen, daglig leder i RfD.  

Bakgrunnen for søknaden er at Sigdal hadde behov for en ny og mer tidsriktig renovasjonsordning.

– For Sigdal kommune er det krevende å etablere en kostnadseffektiv renovasjonsløsning på egenhånd. For å nå de nye nasjonale og internasjonale miljøkravene må materialgjenvinningsgraden i Sigdal økes, altså at mer av det som kastes må kunne brukes om igjen og bli til nye produkter. Innen 2035 er kravene fra EU at vi må ha en gjenvinningsgrad på 65 prosent. For å nå dette målet, må Sigdal samarbeide med andre kommuner.

­RfDs øvrige eierkommuner har hatt et samarbeid om renovasjon i 20 år, og oppnådd gode resultater innen kildesortering og gjenvinning. Styret i RfD mener Sigdals inntreden vil styrke stordriftsfordelene og gi merverdi for innbyggerne i Sigdal.

Overgangsperiode

Fra 1. juli overtar RfD driften av Nedre Eggedal gjenvinningsstasjon, og åpningstidene utvides. Innføring av kildesortering vil skje gradvis. Innbyggerne i Sigdal vil motta informasjon i posten i begynnelsen av august, og husstandene må da ta stilling til hvilken beholderløsning som passer dem best. Nye avfallsbeholdere blir delt ut i november, og den nye henteordningen starter fra 1. desember.

– Mange av innbyggerne har samarbeidsløsninger i dag, og vi oppfordrer flest mulig til å fortsette med dette da det både blir billigere for den enkelte husstand og bedre for miljøet fordi det krever mindre kjøring av renovasjonsbilene, sier Johan Remmen.

Positive til kildesortering

I en undersøkelse Norstat har gjennomført for RfD mener nesten ni av ti innbyggere i Sigdal at kildesortering har en positiv betydning for miljøet, og oppgir dette som den viktigste grunnen til å kildesortere. Seks av ti innbyggere ønsker at det blir bedre tilrettelagt for kildesortering.

­– Vi er glade for at sigdølingene er positive til kildesortering. Med RfDs henteordning vil det bli mye enklere for innbyggere og hytteeiere å sortere avfall, sier Johan Remmen. 

Med den nye ordningen kan innbyggere kildesortere matavfall, plastemballasje, papiravfall, glass- og metallemballasje og restavfall hjemme. De vil i tillegg kunne benytte seg fritt av alle RfDs gjenvinningsstasjoner.

RfD-02507- Foto_Katrine__Lunke

For mer informasjon, kontakt: