25. juni 2018: Ditt bidrag er viktig

I år er det 15 år siden Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) ble etablert. Som eiere og øverste formelle organ i selskapet har vi som ordførere vært med på en spennende reise. Drammensregionen var tidlig ute med å innføre kildesortering og interkommunalt

RfD ble i sin tid opprettet for å oppnå stordriftsfordeler og dermed gi innbyggerne effektivt og godt tjenestetilbud. Dette mener vi at RfD har oppnådd. Sammenlikning med andre selskap viser at Drammensregionen faktisk har landets beste tjenestetilbud, og samtidig er selskapet blant de mest kostnadseffektive og miljøvennlige renovasjonsselskap i landet.

Renovasjon er en kritisk samfunnstjeneste som alltid må fungere. Det er først når tjenesten ikke fungerer at innbyggerne merker hvor viktig det er å få hentet avfallet. Det har vært mange krevende situasjoner, som ordførerne i de ni kommunene har fulgt tett. Med velfungerende styre og ledelse har dette vært løst uten ulempe for innbyggerne, og vi har aldri opplevd noe i nærheten av «søppelkrise» i Drammensregionen. Undersøkelser viser også at innbyggerne i regionen er godt fornøyde med tilbudet de får.

Innbyggerne i Drammensregionen er flinke til å kildesortere. Sorteringsanalyser viser at de faktisk er blant de flinkeste i landet. Vi er stolte av innbyggerne våre som gir et så viktig bidrag til miljøet. Kildesortert avfall blir gjenvunnet til nye produkter som erstatning for råvarer det begynner å bli knapphet på. Dette er mindre energikrevende og gir mindre utslipp enn å stadig forbruke helt nye råvarer. Det er dette som kalles «sirkulær økonomi».

Nå vil vi rette blikket fremover. Ordførerne i de ni kommunene vedtok nylig en ny selskapsstrategi som setter ambisiøse mål for RfD i fremtiden. Mål om stordrift og effektivisering er allerede nådd, men i fremtiden er det innovasjon og samfunnsansvar som blir viktig. Vår nye ambisjon for selskapet er at RfD skaper ressurser i det sirkulære samfunnet gjennom nytenking, ansvarlighet og brukervennlige løsninger.

Drammensregionen har mye flott natur, med mange fine turområder vi kan glede oss over. For at vi skal ta vare på naturen vår, må vi alle bidra. Avfall på avveie er ikke bare tapte ressurser, men det ødelegger også miljøet vårt. Vi håper så mange som mulig vil bruke nærmiljøet i sommer til å gå tur i marka, bade på den lokale badeplassen eller ha piknik i parken, men husk å ta med søppelet hjem igjen og kast det i riktig beholder. Det krever så lite av hver av oss, men har stor verdi for fellesskapet.

Hvis du kan bidra med å kaste avfallet i riktig beholder, skal vi sørge for at kommunene og RfD tar seg av resten.

Med dette ønsker vi alle innbyggerne i Drammensregionen en riktig god sommer!

RfDs representantskap:

Tore Opdal Hansen, ordfører Drammen kommune
Monica Vee Bratlie, ordfører Hurum kommune
Gunn Cecilie Ringdal, ordfører Lier kommune
Ståle Versland, ordfører Modum kommune
Bent Inge Bye, ordfører Nedre Eiker kommune
Eva Norén Eriksen, ordfører Røyken kommune
Elin Weggesrud, ordfører Sande kommune
Andreas Muri, ordfører Svelvik kommune
Ann Sire Fjerdingstad, ordfører Øvre Eiker kommune

Ordførere_28.5.2018_web
Fra venstre: Monica Vee Bratlie, ordfører Hurum kommune, Bent Inge Bye, ordfører Nedre Eiker kommune, Ann Sire Fjerdingstad, ordfører Øvre Eiker kommune, Ståle Versland, ordfører Modum kommune, Gunn Cecilie Ringdal, ordfører Lier kommune, Tore Opdal Hansen, ordfører Drammen kommune, Elin Weggesrud, ordfører Sande kommune, Andreas Muri, ordfører Svelvik kommune og Roar Skryseth, varaordfører Røyken kommune. (Foto: RfD.)