5. august 2019: RfD åpner for gratis uttak av byggevarer

Torsdag 8. august kl. 18.00 klipper ordfører i Lier Gunn Cecilie Ringstad snoren til byggevarecontaineren på Lyngås. Siden 25. juni har besøkende av stasjonen levert inn byggevarer som de har til overs etter oppussing eller lignende.

Etter snorklippingen er det fritt fram til å forsyne seg av det containeren inneholder av byggevarer etter prinsippet «først til mølla».

Oppfordrer alle som har byggevarer til overs å levere det på Lyngås gjenvinningsstasjon i Lier

Det har kommet inn mange fine byggevarer i løpet av sommeren. - Det blir spennende å se om de fine flisene får nytt liv i en gang, om rullene med tapet havner på en vegg eller om parketten rakk til et helt nytt stuegulv, sier Arne HolsHeietstuen, driftsleder på stasjonen

RfD har mål om økt ombruk og er spente på oppslutningen om det nye ombrukstilbudet.

- Dette er et tilbud for alle innbyggere i Drammensregionen, ikke bare liungene. Vi håper mange benytter seg av muligheten; både til å levere inn- og til å ta ut byggevarer, sier Marte Brændsrud, kommunikasjonssjef i RfD.

Tilbudet om å levere inn byggevarer er åpent for alle, hele året. Når det gjelder uttak av byggevarer, skjer det kun til annonserte tidspunkt. - Målet er å invitere til ombruk to ganger i månedene gjennom hele året. Men dette vil vi komme tilbake til når vi ser hvordan tilbudet slår til blant våre besøkende, sier Brændsrud.

Bidrag til sirkulærøkonomien

Ordføreren i Lier er svært fornøyd med ombrukspiloten RfD har iverksatt på Lyngås.

- Dette er et viktig og riktig tiltak for å gi nytt liv til byggevarene som ellers ville ha blitt kastet, og et flott bidrag til sirkulærøkonomien. Jeg håper innbyggerne i RfD-kommunene setter pris på og vil benytte seg av tilbudet, sier Gunn Cecilie Ringdal.

Torsdag klipper hun snoren til byggevarecontaineren og det første uttaket av byggevarer kan starte.

Bilder av varene som kan hentes ut i byggevarecontaineren er lagt ut på finn.no og delt i ulike sosiale medier. Det håper Brændsrud har gjort folk oppmerksomme på tilbudet.

- Følge RfD på Facebook og få med deg tidspunktet for kommende ombruksdager på Lyngås. Kanskje er det du som neste gang får nyte godt av pakkene med parkett som ble satt inn i byggevarecontaineren, oppfordrer hun.