4. januar 2021: Inngangsbevis sikrer gunstig ordning

For å kunne opprettholde den gunstige ordningen med fri levering av husholdningsavfall på gjenvinningsstasjonene, trenger innbyggerne i Drammensregionen et inngangsbevis fra januar 2021. Det er enkelt å skaffe seg, og sikrer at ordningen ikke misbrukes av andre.

Min gjenvinning

Innbyggere i Drammen, Lier, Modum og Øvre Eiker har i mange år hatt en ordning med fri avfallslevering på gjenvinningsstasjonene. Fra 1. januar 2021 må de ha et inngangsbevis for å kunne levere avfall på RfDs gjenvinningsstasjoner uten å betale. Dette gjelder alle typer husholdningsavfall, uansett hvor ofte eller hvor mye man leverer. Næringsdrivende og de som bor i andre kommuner må betale for å levere avfall.

– De fleste steder i landet må innbyggerne betale for å levere avfall på gjenvinningsstasjonen. Et helt unikt tilbud i vårt område er at innbyggerne ikke trenger å betale for dette, da det er inkludert i renovasjonsordningen. Dette bidrar til at våre fire kommuner har mye bedre resultater for sortering og gjenvinning enn resten av landet. Det skal vi fortsette med, derfor har RfD laget et inngangsbevis som sikrer at våre innbyggere fortsatt skal ha denne gunstige ordningen, uten at den misbrukes av andre, sier Johan Remmen, daglig leder i RfD.

Raskt og enkelt

Med inngangsbeviset blir det raskt og enkelt å levere husholdningsavfall. Ingen tasting er nødvendig, man trenger bare å skanne inngangsbeviset på automaten, så går bommen opp og man kan levere avfallet sitt uten å betale.

Du kan enkelt skaffe deg inngangsbeviset ved å laste ned appen Min gjenvinning eller bestille et inngangskort i posten. Om du ikke har lastet ned eller bestilt inngangsbevis på forhånd, vil du få god hjelp til dette neste gang du besøker gjenvinningsstasjonen.

Startet innføringen i sommer

Sommeren 2020 var en testperiode for bruk av inngangsbevis, og det ble delt ut informasjon om dette ved innkjøringen til gjenvinningsstasjonene.

Ved utgangen av november kjente 65 prosent av alle innbyggerne i Drammensregionen til ordningen med inngangsbevis, en økning fra 41 prosent i juli. Dette kommer frem av undersøkelser Norstat har gjennomført for RfD.

– Vi er glade for at så mange kjenner til ordningen, og vi ser også at over 20 000 innbyggere allerede har allerede skaffet seg et inngangsbevis. Fra januar vil innbyggere som ikke har lastet ned eller bestilt inngangsbevis på forhånd, få hjelp til dette når de kommer på stasjonen, sier Remmen.

Han legger til at de aller fleste som har skaffet seg et inngangsbevis er fornøyd med ordningen.

Privatpersoner trenger ikke lenger betale for bygg- og rivningsavfall

Tidligere har RfD hatt en øvre grense på 400 kilo bygg- og rivningsavfall fra private husholdninger.

– Med inngangsbeviset fjernes denne regelen, og privatpersoner kan nå bruke gjenvinningsstasjonen mye og ofte de vil, så lenge avfallet kommer fra arbeider de selv har utført på egen bolig. Næringsdrivende må fortsatt betale, og eventuelt misbruk vil nå bli mye lettere å avdekke. Dette gjør at husholdningene slipper å bli belastet indirekte for de næringsdrivendes kostnader, avslutter Remmen.

 

Slik fungerer Min gjenvinning

  • Min gjenvinning er en app som inneholder en QR-kode du skanner i automaten eller viser i bua på RfDs gjenvinningsstasjoner.
  • Du kan laste ned appen gratis fra App Store eller Google Play.
  • Når du skal åpne appen for første gang må du logge deg inn via ID-porten (med Bank-ID eller lignende).
  • Hvis du ikke kan laste ned appen og ønsker et fysisk inngangskort i stedet, kan dette bestilles på rfd.no