Takk for at du måker og strør rundt beholderne!

Vinterføret kan gjøre jobben til renovatørene ekstra utfordrende. Rydd vei for renovatørene slik at de kan komme frem på en trygg og sikker måte.  Les mer.

30. april 2019: Vi kaster millioner i restavfallet hvert år

Selv om vi nordmenn er verdensmestere i panting, er det fortsatt noen som slurver, og innbyggerne i Drammensregionen er intet unntak – Vi kaster fortsatt et betydelig antall flasker og bokser i restavfallet, og det er de yngre som synder mest, sier kommunikasjonssjef Marte Brændsrud i Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD).

Selskapet har regnet ut at innbyggerne i drammensregionen kaster omlag fem millioner flasker og bokser i restavfallet hvert år. Dette utgjør mer enn ti millioner kroner.

Panting er nemlig en svært ressursbesparende ordning. Infinitum har regnet ut at vi nordmenn kaster 150 millioner flasker i restavfallet hvert år. Hadde vi pantet disse flaskene kunne vi dekket energibehovet til flere enn 5600 norske husstander.

– Selv om vi er blitt flinkere, er det fortsatt viktig å gjøre innbyggerne oppmerksom på panteordningen. Det er smartere å pante, sier Brændsrud.

En undersøkelse blant 500 innbyggere i Drammensregionen viser at miljøet er den viktigste grunnen til å pante. 43 prosent mener at miljøhensynet går foran alt, mens det å få penger for tomflaskene oppgis som viktigst for 31 prosent av de spurte. 17 prosent oppgir at det å få bort rot er viktigste grunn til å pante flasker.

–  Undersøkelser viser også at innbyggerne er fornøyd med panteordningen, men de som er minst fornøyd, er de yngste. 78 prosent av de under 30 år i Drammensregionen sier seg fornøyd med panteordningen, men vi ønsker at dette tallet skal bli enda høyere, sier Brændsrud i RfD.