30. april 2019: Vi kaster millioner i restavfallet hvert år

Selv om vi nordmenn er verdensmestere i panting, er det fortsatt noen som slurver, og innbyggerne i Drammensregionen er intet unntak – Vi kaster fortsatt et betydelig antall flasker og bokser i restavfallet, og det er de yngre som synder mest, sier kommunikasjonssjef Marte Brændsrud i Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD).

Selskapet har regnet ut at innbyggerne i drammensregionen kaster omlag fem millioner flasker og bokser i restavfallet hvert år. Dette utgjør mer enn ti millioner kroner.

Panting er nemlig en svært ressursbesparende ordning. Infinitum har regnet ut at vi nordmenn kaster 150 millioner flasker i restavfallet hvert år. Hadde vi pantet disse flaskene kunne vi dekket energibehovet til flere enn 5600 norske husstander.

– Selv om vi er blitt flinkere, er det fortsatt viktig å gjøre innbyggerne oppmerksom på panteordningen. Det er smartere å pante, sier Brændsrud.

En undersøkelse blant 500 innbyggere i Drammensregionen viser at miljøet er den viktigste grunnen til å pante. 43 prosent mener at miljøhensynet går foran alt, mens det å få penger for tomflaskene oppgis som viktigst for 31 prosent av de spurte. 17 prosent oppgir at det å få bort rot er viktigste grunn til å pante flasker.

–  Undersøkelser viser også at innbyggerne er fornøyd med panteordningen, men de som er minst fornøyd, er de yngste. 78 prosent av de under 30 år i Drammensregionen sier seg fornøyd med panteordningen, men vi ønsker at dette tallet skal bli enda høyere, sier Brændsrud i RfD.