3. november 2016: Søpla skal på slankekur

De siste 20 årene har avfallsmengdene fra norske husholdninger fordoblet seg. Nå skal hele Norge på en kollektiv slankekur: Restavfallet skal slankes.

Vår velstand har gjort nordmenn til noen av verdens beste i å bruke og kaste. Det går hardt utover miljøet og ressursene. Til tross for at folk kildesorterer, produserer vi like mye restavfall som før. Avfallsmengden fra norske hjem har fordoblet seg på 20 år. Heldigvis finnes det en effektiv kur: Å slanke restavfallet. Startskuddet for kampanjen går allerede nå, men den vil gå over nyttår da slankehysteriet etter jula tradisjonelt er på det høyeste. Målet med kampanjen er å få folk til å reflektere over egne forbruksvaner, konsekvensene av ressursene de bruker og avfallet de produserer. Den skal både bidra til at folk kaster mindre og at de blir flinkere til å kildesortere det avfallet de har.

Alle som har en søppelpose kan være med!
- Det er på tide å ta et kollektivt ansvar og slanke restavfallet. Hver enkelt må kjøpe og kaste mindre, kildesortere og ta bedre vare på det de har. De små grepene vi tar i hverdagen bidrar til noe stort og viktig, nemlig å ta vare på miljøet og ressursene, sier Marte Brændsrud, kommunikasjonsrådgiver i RfD. -Ved å bli bevisste på hva vi faktisk kaster i restavfallet blir vi også mer oppmerksomme på egne vaner og hvilke konsekvenser disse har i et større perspektiv.


Overvektig søppelpose?
Å slanke restavfallsposen starter med gode vaner og et godt system. Slank restavfallet kommer blant annet til å vise at det er lett å få plass til sortering på liten plass, at bedre oversikt i kjøleskapet fører til mindre matsvinn, at single sokker og ødelagte tekstiler også kan leveres til klesinnsamling og hvorfor det er viktig at lyspærer ikke havner i restavfallet.

sortere.no/slankrestavfallet finnes inspirerende tips til hvordan du kan bli bedre til å kildesortere og kaste mindre. Du kan blant annet måle din RMI, (restavfall mass index eller restavfallsindeks), få tips til hvordan du detoxer avfallet og tips til løsninger for kildesortering i hjemmet.

Restavfallet kommer selv til orde
En sentral del av kampanjen er filmene “Dunkendialogene”. Her møter vi de kjente skuespillerne Helén Vikstvedt, Edward Schultheiss og Gard B. Eidsvoll i en utradisjonell sammenheng, nemlig som søppelposer i en dunk. Filmene legges ut på egne nettsider og YouTube utover høsten.

Nasjonal kampanje med bred støtte: Slank restavfallet
Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS og Sortere.no har gått sammen med sentrale aktører i miljø, gjenbruks- og gjenvinningsbransjen, blant annet Grønt Punkt, Syklus, Infinitum, EE-­selskapene RENAS, ERP og Elretur, Batteriretur, Fretex, Matvett og retur- og renovasjonsselskaper, om å lage en kampanje for å få folk til å være mer bevisste på sitt forbruk, kaste mindre og kildesortere mer. Miljødirektoratet støtter kampanjen.


For mer informasjon, kontakt:

Marte Brændsrud, kommunikasjonsrådgiver, telefon: 988 17 447, marte.braendsrud@rfd.no