3. juni 2019: Nye ruter for avfall vil kunne gi nye hentedager

Fra juni innfører RfD nye henteruter for avfall i Røyken og Hurum. Det innebærer at innbyggere i disse kommunene vil kunne få nye hentedager.

For å kunne drive en så effektiv og miljøvennlig renovasjonstjeneste som mulig, innfører vi nå nye henteruter som er tilpasset endringene som har skjedd i regionen vår de siste ti årene.

De nye rutene vil være bedre tilpasset dagens omgivelser med nye boligfelt og endret infrastruktur, og minimere unødvendig kjøring, forklarer kommunikasjonssjef i RfD, Marte Brændsrud.

Selv om rutene legges om, vil ikke innbyggerne i Røyken og Hurum oppleve noen forskjell på renovasjonstjenesten.
 

– Innbyggerne vil i liten grad bli påvirket av ruteendringene. Avfallet vil bli hentet med like intervaller som tidligere, men dagen avfallet blir hentet kan bli endret. Alle innbyggere kan finne sin hentedag på rfd.no eller via appen «Min renovasjon». De som har bestilt SMS-varsling vil også få informasjon her, sier Brændsrud.

Legger til rette for overgang fra RfD til Asker

Ruteendringene gjøres også i forbindelse med at Røyken og Hurum fra 1. mars 2020 blir en del av Asker kommune. Tidligere har rutene gått på tvers av kommunegrensene i Drammensregionen – nå vil nye ruter bli lagt innenfor grensene av Røyken og Hurum.

 

– Vi ønsker å legge til rette for en så smidig overgang fra RfD til Asker som mulig. Derfor er det hensiktsmessig allerede nå å endre henterutene i disse kommunene, sier Brændsrud.

1000 husstander utenfor Røyken og Hurum vil også få endret hentedag

I tillegg til Røyken og Hurum, vil også enkelte ruter i Drammensregionen som tidligere har gått på tvers av kommunegrensene endres. Det medfører at ca. 1000 husstander utenfor Røyken og Hurum vil få ny hentedag.

– Disse innbyggerne vil få hentet avfallet sitt som normalt, men på en annen dag i uken. Vi gjennomgår nå rutene i hele regionen for å kunne levere en så effektiv og god renovasjonstjeneste som mulig, avslutter Brændsrud.

Få oversikt over dine hentedager her.

Renovatør i arbeid