24. april 2019: Nå får alle hytter i Drammensregionen kildesortering

RfD innfører nå renovasjonsordning for innsamling av avfall for alle hytter i Drammensregionen. Dette for å bidra til økt kildesortering og for å imøtekomme krav i forurensingsloven.

I dag er rundt 2 500 hytter i Drammensregionen ikke tilknyttet en renovasjonsordning. Nå vil alle hytteeiere i regionen bli del av en ordning og få mulighet til å kildesortere på hytta. Først ut er hytter i Drammen og Nedre Eiker, etterfulgt av hytter i Lier, Øvre Eiker og Modum. I løpet av 2020 skal alle hytter i Drammensregionen være tilknyttet en renovasjonsordning.

– Kildesortering har kommet for å bli, enten du er på hytta eller hjemme. Vårt mål er at uansett hvor i kommunene våre du befinner deg, så skal det være så enkelt som mulig. Hyttene får nå lik ordning som husholdningene i Drammensregionen, med full kildesortering av matavfall, plastemballasje, restavfall, papiravfall og glass- og metallemballasje, sier kommunikasjonssjef i RfD, Marte Brændsrud.

­Krav til renovasjonsordning

RfD er lovpålagt i henhold til forurensingsloven å innføre renovasjonsordning for alle hytter. I tillegg er kildesortering et godt og enkelt miljøtiltak, og tilrettelagte løsninger for ulike avfallstyper vil nå gjøre det enklere for hytteeierne å kildesortere avfallet.

Hyttene vil få tilgang til felles avfallscontainere, og informasjon om hvor disse plasseres og når de settes ut vil bli gitt per brev til de aktuelle hytteeierne.

– Det vil bli satt opp felles avfallscontainere for hyttene, og brukerne av hytta vil kunne benytte seg av alle avfallscontainere for hytter i Drammensregionen. Vi arbeider hele tiden for at kildesortering skal være enkelt for hytteeierne i regionen vår, og for at RfD skal tilby en mest mulig effektiv renovasjonsordning for alle i Drammensregionen, sier Brændsrud.

Administrerende direktør i Grønt Punkt Norge, Jaana Røine, er fornøyd med at alle kommuner i Drammensregionen nå får tilbud om kildesortering også av hytteavfall:

– Tidligere undersøkelser Grønt Punkt Norge har gjennomført viser at mange glemmer å ta med seg de gode sorteringsvanene på ferie. I fjor svarte 1 av 3 nordmenn at de tok fri fra kildesortering når de er på hytta. Egentlig burde vi vært enda flinkere til å sortere i ferien når vi har bedre tid. Stadig flere kommuner har innført kildesortering av hytteavfall de siste årene, og vi er glade for å høre at alle kommunene i Drammensregionen nå vil få samme mulighet, sier Røine.

Hytteeiere i Drammen og Nedre Eiker mottar i disse dager en brosjyre med informasjon om den nye ordningen.

Les mer om innføringen av renovasjonsordningen for hytter her.

Fakta om ordningen:

RfD fortsetter arbeidet med tilrettelegging for kildesortering og renovasjon for hytter i alle kommuner i Drammensregionen. Hytter som i dag ikke er tilknyttet en renovasjonsordning vil i 2019/2020 få en løsning med full kildesortering av matavfall, plastemballasje, restavfall, papiravfall og glass- og metallemballasje.

Hvordan fungerer det:

Hyttene som frem til nå ikke har hatt en renovasjonsløsning vil bli tilknyttet felles avfallscontainere i sitt område. Brukere av hytta vil kunne benytte seg av alle avfallscontainere for hytter i Drammen, Nedre Eiker, Lier, Øvre Eiker og Modum. De nye containerne blir utstyrt med elektronisk lås, og alle hytteeiere vil få tilsendt nøkkelbrikke i posten. Denne kan brukes på alle avfallsløsningene.

Avfallsløsningene vil bli utplassert fortløpende i Drammen og Nedre Eiker gjennom våren og høsten.

Informasjon om hvor avfallscontainerne plasseres og når de settes ut vil bli gitt per brev til aktuelle hytteeiere, etterfulgt av en SMS når hvert enkelt avfallspunkt er klart.

Renovasjonsgebyr i 2019:

Hytteeiere vil nå få et årlig renovasjonsgebyr på 1 770 kroner. Gebyret løper fra avfallsløsningen er tilgjengelig og ut kalenderåret. Gebyret vil avregnes fra når nærmeste løsning ble tilgjengelig.

RfD_Felles avfallscontainere for hytter