20. september 2017: Avfallet blir hentet som normalt

Norsk Gjenvinning Renovasjon har i dag overtatt avfallsinnsamlingen fra husstandene i Drammensregionen. Dette sørger for at avfallsinnsamlingen fortsetter som normalt. – Vi er meget godt fornøyde med at vi kan bekrefte at avfallet vil bli hentet og at vi har sikret at alle renovatører fortsetter i arbeid her i Drammensregionen, sier daglig leder i RfD, Johan Remmen.

Mandag kveld denne uken ble det kjent at selskapet som har hentet avfallet i Drammensregionen, RenoNorden, er konkurs. Allerede onsdag kan RfD (Renovasjonselskapet for Drammensregionen) bekrefte at en ny aktør er på plass og henter avfall i Drammensregionen, uten opphold.

– Norsk Gjenvinning Renovasjon har i dag overtatt avfallsinnsamlingen fra husstandene i Drammensregionen. Dette er en aktør med lang erfaring og kompetanse på fagfeltet renovasjon.
Endring av leverandør skal ikke medføre praktiske endringer i avfallsinnsamlingen. Innbyggerne vil ha de samme hentedagene, og avfallet vil hentes av de samme renovatørene som tidligere, sier daglig leder i RfD, Johan Remmen.

Johan Remmen, daglig leder i RfD, forteller at renovasjonstjenestene i Drammensregionen vil går som normalt i tiden fremover. Foto: Caroline Roka

Hektiske dager
Før sommeren ble det inngått en beredskapsavtale mellom RfD og Norsk Gjenvinning Renovasjon, for å sikre avfallsinnhentingen ved en eventuell konkurs hos RenoNorden. Partene iverksatte avtalen tirsdag, noe som medfører at RfD overtar kjøretøy mens alle renovatører får tilbud om jobb i Norsk Gjenvinning Renovasjon.

– Vi har bokstavelig talt jobbet dag og natt for å sikre at avfallet blir hentet som normalt. Avfallsinnhenting er en samfunnskritisk tjeneste, og fortsatt normal drift har vært vårt hovedfokus. I tillegg har vi fokusert på å sikre at renovatørene blir godt behandlet. Det er derfor svært gledelig at alle tidligere ansatte i RenoNorden i Drammen og Hokksund vil beholde jobben, nå i Norsk Gjenvinning, sier Remmen.

For mer informasjon, kontakt:

---

Fakta:

  • Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) er et interkommunalt selskap som eies av ni kommuner: Drammen, Hurum, Lier, Modum, Nedre Eiker, Røyken, Sande, Svelvik og Øvre Eiker.
  • Selskapet har siden 2003 sørget for innsamling av avfall fra husstander og fritidseiendommer i Drammensregionen.
  • Antall husstander: omtrent 85 000
  • Antall innbyggere: ca. 200 000.
  • RfD har to innsamlingsordninger: avfallsinnsamling hjemme og 7 gjenvinningsstasjoner hvor innbyggerne selv leverer avfallet sitt.
  • Årlig avfallsmengde fra husstandene i Drammensregionen: ca. 102.000 tonn (2016), av dette hentes 47.000 tonn hjemme, mens 55.000 tonn leveres på gjenvinningsstasjonen.
  • RfD er en bestillerorganisasjon. Tjenestene er derfor satt ut på anbud etter lov om offentlige anskaffelser.
  • Renovasjonstjenesten skal være miljøvennlig, brukervennlig og kostnadseffektiv.
  • RfD skal levere en bærekraftig renovasjonstjeneste basert på avfallsforebygging, ombruk, kildesortering og gjenvinning. Selskapet skal etterleve nasjonale avfallsmål for gjenvinning av avfallet på best mulig måte for miljøet.