Takk for at du måker og strør rundt beholderne!

Vinterføret kan gjøre jobben til renovatørene ekstra utfordrende. Rydd vei for renovatørene slik at de kan komme frem på en trygg og sikker måte.  Les mer.

20. september 2017: Avfallet blir hentet som normalt

Norsk Gjenvinning Renovasjon har i dag overtatt avfallsinnsamlingen fra husstandene i Drammensregionen. Dette sørger for at avfallsinnsamlingen fortsetter som normalt. – Vi er meget godt fornøyde med at vi kan bekrefte at avfallet vil bli hentet og at vi har sikret at alle renovatører fortsetter i arbeid her i Drammensregionen, sier daglig leder i RfD, Johan Remmen.

Mandag kveld denne uken ble det kjent at selskapet som har hentet avfallet i Drammensregionen, RenoNorden, er konkurs. Allerede onsdag kan RfD (Renovasjonselskapet for Drammensregionen) bekrefte at en ny aktør er på plass og henter avfall i Drammensregionen, uten opphold.

– Norsk Gjenvinning Renovasjon har i dag overtatt avfallsinnsamlingen fra husstandene i Drammensregionen. Dette er en aktør med lang erfaring og kompetanse på fagfeltet renovasjon.
Endring av leverandør skal ikke medføre praktiske endringer i avfallsinnsamlingen. Innbyggerne vil ha de samme hentedagene, og avfallet vil hentes av de samme renovatørene som tidligere, sier daglig leder i RfD, Johan Remmen.

Johan Remmen, daglig leder i RfD, forteller at renovasjonstjenestene i Drammensregionen vil går som normalt i tiden fremover. Foto: Caroline Roka

Hektiske dager
Før sommeren ble det inngått en beredskapsavtale mellom RfD og Norsk Gjenvinning Renovasjon, for å sikre avfallsinnhentingen ved en eventuell konkurs hos RenoNorden. Partene iverksatte avtalen tirsdag, noe som medfører at RfD overtar kjøretøy mens alle renovatører får tilbud om jobb i Norsk Gjenvinning Renovasjon.

– Vi har bokstavelig talt jobbet dag og natt for å sikre at avfallet blir hentet som normalt. Avfallsinnhenting er en samfunnskritisk tjeneste, og fortsatt normal drift har vært vårt hovedfokus. I tillegg har vi fokusert på å sikre at renovatørene blir godt behandlet. Det er derfor svært gledelig at alle tidligere ansatte i RenoNorden i Drammen og Hokksund vil beholde jobben, nå i Norsk Gjenvinning, sier Remmen.

For mer informasjon, kontakt:

---

Fakta:

  • Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) er et interkommunalt selskap som eies av ni kommuner: Drammen, Hurum, Lier, Modum, Nedre Eiker, Røyken, Sande, Svelvik og Øvre Eiker.
  • Selskapet har siden 2003 sørget for innsamling av avfall fra husstander og fritidseiendommer i Drammensregionen.
  • Antall husstander: omtrent 85 000
  • Antall innbyggere: ca. 200 000.
  • RfD har to innsamlingsordninger: avfallsinnsamling hjemme og 7 gjenvinningsstasjoner hvor innbyggerne selv leverer avfallet sitt.
  • Årlig avfallsmengde fra husstandene i Drammensregionen: ca. 102.000 tonn (2016), av dette hentes 47.000 tonn hjemme, mens 55.000 tonn leveres på gjenvinningsstasjonen.
  • RfD er en bestillerorganisasjon. Tjenestene er derfor satt ut på anbud etter lov om offentlige anskaffelser.
  • Renovasjonstjenesten skal være miljøvennlig, brukervennlig og kostnadseffektiv.
  • RfD skal levere en bærekraftig renovasjonstjeneste basert på avfallsforebygging, ombruk, kildesortering og gjenvinning. Selskapet skal etterleve nasjonale avfallsmål for gjenvinning av avfallet på best mulig måte for miljøet.