16. juni 2017: Avfallet hentes som normalt

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD) følger nå den økonomiske situasjonen til selskapet RenoNorden tett. RenoNorden henter avfall fra de omtrent 90.000 husstandene i Drammensregionen.

RfD forvalter renovasjonstjenestene til ni kommuner i Drammensregionen. Innsamling av avfall er satt ut på anbud etter lov om ansettelse, og det er selskapet RenoNorden som henter avfall på vegne av RfD. Nå er RenoNorden i en vanskelig økonomisk situasjon, ifølge flere medieoppslag den siste tiden.


Ifølge kommunikasjonssjef Marianne Holen i RfD, har de planer i beredskap dersom den økonomiske situasjonen hos oppdragstakeren skulle bli ytterligere forverret. Om nødvendig kan det bli aktuelt å bruke en annen leverandør til å utføre tjenesten.


- Vi har fulgt denne situasjonen en god stund, og har utarbeidet beredskapsplaner som vil kunne settes i verk om nødvendig. Inntil videre forholder vi oss til kontrakten med RenoNorden, men vi har også alternativer som sikrer at avfallet vil bli hentet som normalt, sier Holen.


RenoNorden har vært RfDs kontraktspart for innsamling av avfall fra husstandene i Drammensregionen siden 2009. Marianne Holen forteller at RfD har vært og er godt fornøyde med tjenesten selskapet leverer, noe som også gjelder nåværende kontrakt som startet i mai i år.


- Vårt hovedfokus er å sørge for at avfallet blir hentet, og at vi fortsatt kan levere gode renovasjonstjenester til innbyggerne i Drammensregionen. Vi vil også påse at alle ansatte ved RenoNordens avdelinger i Drammen og Hokksund blir godt ivaretatt i denne situasjonen, forteller Marianne Holen i RfD.