16. desember 2020: Takk for at du kildesorterer!

Når vi tilbringer mer tid hjemme blir det mer avfall. Det så vi da mange av oss begynte med hjemmekontor og hjemmeskole i mars. Når avfallsmengden øker, er det ekstra viktig at du kildesorterer, slik at ressursene kan brukes på nytt. En bonus ved riktig sortering er at du får mer plass i restavfallsbeholderen, og det kan komme godt med i disse juletider!

RfD-02507- Foto_Katrine__Lunke

De fire kommunene Drammen, Lier, Modum og Øvre Eiker er alle medeiere i RfD, og har hatt et renovasjonssamarbeid i mange år. Samarbeidet har fungert utmerket. Det har gitt innbyggerne gode tjenester og lavere gebyrer enn mange andre steder i landet.


Som ordførere i disse kommunene er vi stolte over dette eierskapet. Mest fordi RfD tar samfunnsansvar på alvor ved å legge til rette for at innbyggerne skal kaste mindre og sortere mer. Tjenestene som tilbys er både innovative og brukervennlige.


Drammensregionen er blant de få områdene i landet som konsekvent tilbyr sortering av fem avfallstyper. Både fastboende, hytteeiere, skoler og barnehager kan enkelt sortere både matavfall, plastemballasje, papiravfall og glass- og metallemballasje, i tillegg til det som havner i restavfallet. Dette stimulerer til gode vaner, og gjør at ressursene kan utnyttes til beste for miljøet.


Et helt unikt tilbud i vårt område er at innbyggerne kan levere avfall på gjenvinningsstasjonene uten å betale. Denne ordningen gjør at våre fire kommuner har mye bedre resultater for sortering og gjenvinning enn resten av landet. Dette skal vi fortsette med, og RfD har nå laget et inngangsbevis som sikrer at våre innbyggere fortsatt skal ha denne gunstige ordningen, uten at den misbrukes av andre.


Den siste tiden har det vært mye fokus på gjenvinning av plast, som også vi er opptatt av. Plast på avveie kan gjøre stor skade på miljøet og det er spesielt viktig at dette håndteres forsvarlig. Det som ikke kan bli til nye materialer blir brukt til å produsere energi, og vi vet at kildesortering nytter. Mange synes det er rart at vi sender plast ut av landet, men i dag er det der alle gjenvinningsanleggene ligger, og samtidig vet vi at energien har størst nytteverdi i land hvor den erstatter fossil energi.


En god renovasjonsordning er bra for miljøet og bra for innbyggerne. Vi vet at det fortsatt finnes mange utfordringer, og det er helt sikkert mye som kan bli enda bedre også i vårt område. Blant annet vet vi sorteringen kan bli bedre og at enda flere materialtyper vil kunne gjenvinnes i fremtiden. Aller best for den sirkulære økonomien ville det være om materialer kunne gjenvinnes lokalt i vårt eget område. Dette arbeidet gleder vi oss til å følge sammen med RfD.

Vi tror at utfordringer løses best gjennom samarbeid, og ikke minst med involvering fra engasjerte innbyggerne. Innbyggerne i Drammensregionen er blant landets beste på kildesortering, og det er vi stolte av.


I jula forbruker vi mer enn ellers i året. Pass på miljøet også i julehøytida, og husk at glanset julegavepapir fortsatt skal i restavfallet. Vi ønsker med dette alle våre innbyggere en god og foredlende jul.


Monica Myrvold Berg ordfører Drammen kommune
Gunn Cecilie Ringdal ordfører Lier kommune
Sunni Grøndahl Aamodt ordfører Modum kommune
Knut Kvale ordfører Øvre Eiker kommune