14. juli 2017: Sarah bidrar til kompetanseløft i avfallsbransjen

Til daglig studerer Sarah Huang by- og regionplanlegging på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), hvor hun har ett år igjen til mastergrad. I sommer har hun Summer Internship hos RfD. Et Summer Internship er en sommerjobb som er knyttet opp til eller er relevant i forbindelse med et bachelor- eller masterstudie.

IMG_2954_sm

Studiet Sarah tar er et integrert masterprogram hvor fremtidige arbeidsoppgaver går ut på å planlegge landarealer, og å utforme planer og bestemmelser i samsvar med plan- og bygningsloven. Planlegging av avfallsløsninger og avfallstransport i et bærekraftig bybilde blir stadig mer viktig, og da Sarah meldte sin interesse for Summer Internship-programmet REdu, var ikke RfD sene om å kapre seg studenten for sommerjobben.

Vi vil ha flere kloke hoder!

REdu står for muligheter både for studenter og avfallsbransjen, og spiller på ord som blant annet REsource Education, REssursutdanning, REdusere, REssurs, REuse, REcycle og REduce. Målet med REdu er å få de kloke hodene inn i avfalls- og gjenvinningsbransjen, gjennom å styrke fagtilbud i høyere utdanning, satse på kompetanseutvikling, innovasjon og forskning for å synliggjøre bransjens muligheter. Ett av tiltakene er å gi studenter som Sarah et innblikk i avfallsbransjen, og skape nysgjerrighet for en jobb i en fremtidsrettet bransje.

Sarah Huang var en av mange søkere til sommerjobb hos avfallsselskap rundt om i landet. Hun hadde ikke hørt om REdu før en venninne tipset henne i våres. Nå er hun glad for at hun kom gjennom nåløyet.
- Jeg ønsket å skaffe meg en studierelevant sommerjobb. Da en venninne tipset meg om denne muligheten sendte jeg inn interesseskjema, uten at jeg visste om det ville være behov for byplanleggere. Avfalls- og gjenvinningsbransjen virket som et spennende alternativ, og jeg tenkte det ville være en nyttig og lærerik erfaring å ta med seg videre, så jeg krysset fingrene og håpte på det beste.

Vinn-vinn

For RfD er det svært nyttig å ha Sarah i Summer Internship. I løpet av sommeren skal hun gjennomføre en kartlegging og komme med anbefalinger om RfD bør involvere seg på en bedre måte i plan- og byggesaker, og i tilfelle hvordan. Kartleggingen innebærer å undersøke hvordan andre renovasjonsselskap og sammenlignbare selskap arbeider med plan- og byggesaker. Hun undersøker også hvordan arealplanleggere i RfDs egne eierkommuner oppfatter samarbeidet. Hovedformålet er å avdekke om det trengs forbedringer på dette området hos RfD, og hva «best practice» vil være.

Sarah synes det er både lærerikt og hyggelig å jobbe hos RfD i Drammen, og forteller at hun blant annet har lært om hvordan RfD arbeider og hvilke oppgaver dette innebærer for de ulike avdelingene i selskapet. Samtidig har hun også lært mye om renovasjon og avfallsløsninger, som hun mener burde hatt større fokus i studiet.
- Avfallsløsninger og avfallsinnsamling burde være et viktigere tema i den bærekraftige og helhetlige byplanleggingen, men dessverre lærer vi lite om dette i studiet mitt. Hos RfD har jeg lært mye som jeg kan bruke videre i studiet, og ikke minst når jeg skal ut i jobb. I tillegg er det veldig hyggelig å jobbe hos RfD. De tok godt imot meg og jeg er glad for å ha så dyktige og hjelpsomme kollegaer. Jeg har også vært så heldig og fått et eget kontor å sitte i, med en upåklagelig utsikt - Drammen er en flott by!