10. desember 2018: Innbyggerne i Drammensregionen fornøyde med renovasjon

Innbyggerne i de ni kommunene i Drammensregionen er ifølge en ny undersøkelse svært fornøyde med RfDs renovasjonstjenester.  – Det er positivt at tjenestene vi leverer blir godt mottatt, og at vi får så gode tilbakemeldinger fra innbyggerne, sier kommunikasjonssjef i RfD, Marianne Holen.  

– Vi er svært fornøyde med en så bra tilbakemelding fra innbyggerne. Vi ligger godt over gjennomsnittet nasjonalt, noe som er svært gledelig. Det betyr at vi gjør veldig mye riktig, samtidig som vi skal fortsette å levere gode tjenester til innbyggerne i Drammensregionen. Det er en vinn-vinn-situasjon, jo bedre tjenestetilbudet er, jo enklere er det for innbyggerne å kildesorter og for oss å ta vare på ressursene, mener kommunikasjonssjef i RfD, Marianne Holen. 

Renovatør i arbeid

Solid tjenestetilbud

RfD har hatt ansvaret for innsamling og behandling av husholdningsavfall siden 2003. Da samlet ni kommuner i Drammensregionen renovasjonstjenestene under samarbeidet RfD for å sikre et best mulig tjenestetilbud og for å oppnå stordriftsfordeler.

– Tilbakemeldingene viser at vi har klart å levere gode tjenester til innbyggerne på vegne av de ni eierkommunene i den tiden RfD har driftet renovasjonstjenestene. I tillegg er renovasjonsgebyret til RfD rimeligere enn hos mange av våre naboer, og i år kunne vi også bidra med tilbakeføring av midler til innbyggerne på grunn av lavere kostnader. Vi vil fortsette med å levere et solid tjenestetilbud også fremover, sier Holen. 

I dag håndterer selskapet over 100 000 tonn avfall i året fra 85 000 husstander og 5 000 hytter. 
Avfallet fra husstandene i Drammensregionen samles inn hjemme og leveres på syv gjenvinningsstasjoner i regionen. I 2017 ble 45 prosent av avfallet hentet hjemme, mens 55 prosent ble levert på gjenvinningsstasjonene. Avfall er en råvare og ressurs som brukes til å lage nye produkter. Å gjenvinne avfallet forurenser mindre enn å lage produkter av jomfruelige materialer.

- Skal vi kunne gjenvinne avfallet til nye produkter, må vi holde de forskjellige råstoffene fra hverandre. Derfor må alle innbyggere kildesortere, avslutter Holen.