Ledige stillinger

Controller

I stillingen som controller vil du ha ansvaret for RfDs budsjettprosess og klimaregnskap. Du vil også ha ansvaret for utarbeidelse av prognoser som benyttes som styringsverktøy både i selskapet og i de enkelte prosjektene som selskapet gjennomfører. Du vil få en sentral rolle i flere IT prosjekter og i arbeidet med å digitalisere selskapets prosesser. Som controller vil du ha ansvaret for fakturaprosessen i forbindelse med innkreving av renovasjonsgebyret samt oppfølging av næringskunder.

Søknadsfrist: 16. august. 

Her kan du lese mer om stillingen.