Ledige stillinger

Seksjonsleder gjenvinningsstasjoner

Vi søker en erfaren og miljøengasjert seksjonsleder til våre gjenvinningsstasjoner. 

Siden 2003 har RfD satt ut driften av gjenvinningsstasjoner til andre selskaper. Markedet for konkurranseutsetting av denne type tjenester er svært begrenset og styret i RfD har besluttet å overta driften i egen regi fra 2020.

Vi søker derfor en erfaren leder som vil få resultatansvaret for drift av fem gjenvinningsstasjoner og en omlastingsstasjon. Du vil få ansvaret for å utvikle en ny seksjon med cirka 40 årsverk på seks operative enheter i Drammensområdet.  I tillegg til overordnet personalansvar for seksjonen, skal du sikre høy brukertilfredshet og effektiv drift av gjenvinningsstasjonene. Forvaltning av eiendommer og leverandørkontakter, samt ansvar for aktuelle byggeprosjekter blir også en del av ditt ansvarsområde. Som seksjonsleder vil du inngå i RfDs ledergruppe. 

Vi søker etter deg som har:

  • Høyere relevant utdannelse
  • Betydelig ledererfaring
  • God kjennskap til offentlig tjenesteproduksjon
  • Erfaring med kvalitets- og HMS-arbeid
  • Miljøengasjement 

Vi forventer at du kan dokumentere gode lederegenskaper og at du trives med å lede operativt arbeid. Du må ha en praktisk tilnærming til arbeidet og ha en samarbeidsorientert arbeidsstil. Du må være løsningsorientert og en god relasjonsbygger. Vi forventer også at du har god muntlig og skriftlig kommunikasjonsevne. 

Du vil få en unik mulighet til å utvikle et nytt forretningsområde, samtidig som du får jobbe med samfunnsnyttig verdiskapning. Du vi også få muligheten til å gjøre en forskjell for samfunnet ved å bidra til det grønne skiftet. RfD er et veldrevet selskap, med usedvanlig godt arbeidsmiljø, som gir deg fleksibilitet i forhold til egen arbeidshverdag.

Søknadsfrist: 28. april 2019