Årsrapport

Gjennom RfDs årsrapport får du et bredt innblikk i vår virksomhet.

Årsrapport 2016

Årsberetning og regnskap 2016

Eiermelding 2016

Miljørapport 2016