Utredning Nye Asker

Det er gjennomført en uavhengig rapport for Nye Asker. Den konkluderer med at selskapsorganisering er det som best fremmer fokus på effektivisering, og at interkommunalt samarbeid gir et betydelig potensial for stordrift.

De anbefaler derfor at renovasjonstjenestene bør organiseres gjennom samarbeid med Drammensregionen. Rapporten er utført av konsulentselskapet Kinei. Den endelige beslutningen fattes av fellesnemda for Nye Asker kommune tidlig i 2018. Les rapporten her.