Takk for at du måker og strør!

Enkelte steder er det glatt eller vanskelig å få hentet avfallet på grunn av både is og snøforhold.  Husk derfor å måke og strø foran beholderne og børste av snøen som ligger på lokket. Takk for hjelpen!