RfDs tiltak under utbruddet av korona

Gjenvinningsstasjonene er åpne og avfallshentingen går som normalt.

Renovasjon er en samfunnskritisk tjeneste som skal utføres uten opphold. RfD har iverksatt tiltak for å opprettholde tilbudet og har en plan for ytterligere tiltak dersom situasjonen utvikler seg. Både RfD og våre leverandører har utarbeidet beredskapsplaner og iverksatt egne tiltak.

RfD følger sentrale myndigheters råd og pålegg, samt de generelle rådene fra Folkehelseinstituttet. Vi følger situasjonen tett, og vurderer videre tiltak fortløpende.

Gjenvinningsstasjonene er åpne, men ombrukstilbudet er redusert.

  • Vi oppfordrer til bruk av munnbind på våre gjenvinningsstasjoner. 
  • Er du syk eller i karantene skal du ikke bruke gjenvinningsstasjonene. 
  • På gjenvinningsstasjonen er det viktig å holde avstand til de ansatte og andre besøkende. 
  • De ansatte tilbyr veiledning, men ikke bærehjelp.
  • God håndhygiene er en selvfølge. 
  • Ved stor pågang, som f.eks. på lørdager, vil vi begrense hvor mange besøkende som kan bruke stasjonen samtidig. 
  • Last ned inngangsbeviset før du drar på gjenvinningsstasjonen, da dette er en kontaktløs ordning. 

Ombruk

Ombruksmottaket på Lyngås er åpent for innlevering av brukbare ting. På fredager åpner vi for uttak av ombruksvarer fra kl. 9 til 16 på Lyngås. Hold minst 2 meter avstand til andre besøkende og til våre ansatte. Det blir satt frem engangshansker og Antibac.

Våre andre ombrukstilbud er stengt inntil videre på grunn av smittevern.

Avfallshentingen går som normalt.

Kildesorter så mye som mulig av avfallet ditt. Pass på at alt avfall er forsvarlig emballert i poser før du kaster det i beholderen din og sørg for at lokket er igjen. Ikke sett avfall ved siden av beholderen dersom beholderen er full.

Ta kontakt med oss på telefon, e-post eller Facebook i stedet for å møte opp hos administrasjonen.

Situasjonen kan endre seg. Vi anbefaler at du sjekker denne siden for informasjon før du besøker gjenvinningsstasjonen. Vi legger ut informasjon etter hvert som ulike tiltak iverksettes.

Takk for samarbeidet!