RfDs tiltak under utbruddet av koronavirus

Renovasjon er en samfunnskritisk tjeneste som skal utføres uten opphold. RfD har allerede iverksatt tiltak for å opprettholde tilbudet og har en plan for ytterligere tiltak dersom situasjonen utvikler seg. Gjenvinningsstasjonene er åpne og avfallshentingen går som normalt. Både RfD og våre leverandører har utarbeidet beredskapsplaner og iverksatt egne tiltak.

RfD følger sentrale myndigheters råd og pålegg, samt de generelle rådene fra Folkehelseinstituttet. Vi følger situasjonen tett, og vurderer videre tiltak fortløpende.

Det er viktig at medarbeiderne våre unngår smitte, og da trenger vi et godt samarbeid med deg som innbygger. Det betyr:

  • Avfallshentingen går som normalt. Kildesorter så mye som mulig av avfallet ditt. Pass på at alt avfall er forsvarlig emballert i poser før du kaster det i beholderen din og sørg for at lokket er igjen. Ikke sett avfall ved siden av beholderen dersom beholderen er full.
  • Gjenvinningsstasjonene er åpne, men ombrukstilbudene er stengt inntil videre. På gjenvinningsstasjonen er det viktig å holde avstand til de ansatte og andre besøkende. De ansatte tilbyr veiledning, men ikke bærehjelp. God håndhygiene er en selvfølge. Ved stor pågang, som f.eks. på lørdager, vil vi begrense hvor mange besøkende som kan bruke stasjonen samtidig. 
  • Inn- og utlevering av gjenstander til ombruk på gjenvinningsstasjonene stenges inntil videre av hensyn til smittevern.
  • Ta kontakt med oss på telefon, e-post eller Facebook i stedet for å møte opp hos administrasjonen.

Situasjonen kan endre seg fort. Vi anbefaler at du sjekker denne siden for informasjon i forkant av dine hentedager og før du besøker gjenvinningsstasjonen. Vi legger ut informasjon etter hvert som ulike tiltak iverksettes.