RfD foreslår egenandeler på gjenvinningsstasjonene 

Fra 2024 foreslår RfD at det innføres en egenandel for levering av avfall på gjenvinningsstasjonene.  

Frem til nå har alle kostnadene til drift av gjenvinningsstasjoner vært inkludert i renovasjonsgebyret til husstandene i Drammensområdet, uavhengig av om man har benyttet tjenesten eller ikke. Denne ordningen er svært gunstig for de som bruker stasjonene mye, men ugunstig for de som nesten ikke bruker tjenesten. Innføring av egenandel på gjenvinningsstasjonene vil bidra til en mer rettferdig fordeling av kostnadene. Dette er et prinsipp som de aller fleste norske kommuner praktiserer, og som nå også foreslås i Drammensområdet.  

Mile gjenvinningsstasjon, rampe.jpg

RfD har i mange år hatt lavere renovasjonsgebyrer enn nabokommunene, og dette ønsker vi å fortsette med. Økende kostnader gjør at det er nødvendig med tiltak for at gebyret ikke skal bli for høyt. Det aller viktigste tiltaket i 2024 blir å innføre egenandeler på gjenvinningsstasjonene.  

Renovasjon utføres til selvkost, noe som innebærer at innbyggerne betaler det det koster, og ikke mer enn det. Kostnaden for renovasjon i 2024 er beregnet til 4 650 kroner per husstand. Med en egenandel på gjenvinningsstasjonene vil gebyret bli 400 kroner lavere, altså 4 250 kroner. Dette er betydelig lavere enn for eksempel Asker, Bærum eller Oslo.  

RfD foreslår fra 2024 en egenandel på 100 kr for levering av husholdningsavfall på gjenvinningsstasjonene. For denne prisen kan du levere 250 kilo husholdningsavfall, eller 500 kilo hageavfall eller gravemasser per gang. Hvis du kun skal levere farlig avfall eller ting til ombruk, vil dette fortsatt være gratis. Det samme gjelder levering av svært små mengder (under 15 kg).  

Renovasjon er en lovpålagt tjeneste som utføres til selvkost. Det er kommunestyret i RfDs eierkommuner som årlig fastsetter renovasjonsgebyret. Uansett hvilket gebyr som fastsettes, kan kommunen verken tjene eller tape på renovasjonsordningen. Et eventuelt overskudd eller underskudd vil derfor påvirke innbyggernes renovasjonsgebyr i årene fremover.

Hvis du vil vite mer, kan du lese brevet som er oversendt til politisk behandling her. 

Mile_gjenvinningsstasjon_RfD_03048_1080.jpg