Vi bygger ny omlastingsstasjon

RfD har inngått et samarbeid med Vestaksen Eiendom, og skal bygge en ny omlastingsstasjon for husholdningsavfall på Eiker næringspark i Hokksund.

02.4 - RFD - INNAFOR - Pexiglass og Pipen

Den nye omlastingsstasjonen vil bli Norges mest moderne omlastingsstasjon, og vil løfte renovasjonstjenesten i Drammensregionen til en av de mest miljøvennlige renovasjonstjenestene i landet. Den vil bidra til bedre ressursutnyttelse, større gjenvinningsgrad og renere råvarer fra kildesortering i Drammensregionen.

Hva er en omlastingsstasjon?

RfDs nye omlastingsstasjon blir et moderne, lukket, innendørs avfallsmottak. Husholdningsavfallet blir lastet fra renovasjonsbiler over i større enheter, og deretter fraktet videre for gjenvinning. Husholdningsavfallet som skal lastes om er mat- og restavfall, papiravfall, plastemballasje og glass- og metallemballasje. 

Miljøvennlig

RfD ønsker å bygge Norges mest miljøvennlige omlastningsstasjon. Anlegget bygges derfor med energivennlige løsninger og vil ha solcellepaneler på taket. Målet er at bygget skal i størst mulig grad være selvforsynt med energi. Vi planlegger i tillegg en omlastingsstasjon som skal være til minimal sjenanse for omgivelsene. All omlastning vil derfor foregå innendørs i et lukket bygg.

 

Byggeperiode

Byggestart er i sommeren 2018 og bygget er planlagt ferdigstilt våren 2019.

Aksen Næringspark - solpaneler - polykarbonat plater - Pipen - liten
Illustrasjonsbilde

For mer informasjon, kontakt:

Tora Langseth

Tora Langseth

Prosjektleder
Telefon: 951 91 636
E-post: tora.langseth@rfd.no