Vi bygger ny omlastingsstasjon

RfD bygger i samarbeid med Vestaksen Eiendom, Norges mest miljøvennlige omlastingsstasjon på Eiker næringspark i Hokksund. Dette blir et moderne innendørs avfallsmottak med energivennlige løsninger og solcellepanel på taket. 

02.4 - RFD - INNAFOR - Pexiglass og Pipen
Illustrasjonsbilde

Den nye omlastingsstasjonen vil løfte renovasjonstjenesten i Drammensregionen til en av de mest miljøvennlige renovasjonstjenestene i landet. Den vil bidra til bedre ressursutnyttelse, større gjenvinningsgrad og renere råvarer fra kildesortering i Drammensregionen. 

Hva er en omlastingsstasjon?

RfDs nye omlastingsstasjon blir et moderne, lukket, innendørs avfallsmottak. På omlastingsstasjonen tømmer renovasjonsbilene husholdningsavfallet som er hentet hos innbyggerne. Deretter lastes det sorterte avfallet i større kjøretøy, før det kjøres videre til gjenvinning.  

Avfallstypene som vil lastes om på anlegget er: 

  • Matavfall
  • Restavfall
  • Papiravfall
  • Plastemballasje
  • Glass- og metallemballasje

Miljøvennlig

RfD ønsker å bygge Norges mest miljøvennlige omlastingsstasjon. Anlegget bygges derfor med energivennlige løsninger og vil ha solcellepanel på taket. Målet er at bygget i størst mulig grad er selvforsynt med energi.

Vi har høyt fokus på å hindre sjenanse for nærmiljøet. All omlasting vil foregå innendørs i et lukket bygg og lufting vil skje via en høy pipe som forhindrer lukt på bakkenivå. De totale utslippene vil bli mindre enn samfunns- og miljøgevinsten vi får ved å laste om avfallet på denne måten. I tillegg går våre renovasjonsbiler på miljøvennlig biogass. 

Byggeperiode

Byggestart var høsten 2019 og bygget er planlagt ferdigstilt i 2020. Det er satt opp webkamera som gjør at du kan følge hele byggeprosessen for ny omlastingsstasjon.

Aksen Næringspark - solpaneler - polykarbonat plater - Pipen - liten
Illustrasjonsbilde

For mer informasjon, kontakt:

Marte_Brændsrud_RfD_Foto_Eva_Moment_Lite

Marte Brændsrud

Kommunikasjonssjef
Telefon: 988 17 447
E-post: marte.braendsrud@rfd.no